Če bi tudi vi radi vnesli fotografijo in informacije o stanju na terenu, to prosimo storite tule
www.balkanriverdefence.org/zbirnik-posegov-na-vodotokih/.

Doslej zbrane vnose si lahko ogledate v spodnji galeriji:


Datum: 08.07.2024
Lokacija: 46.566899735745,15.785842053442

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Delni posek lesne zarasti, Izkop mulja
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Agresivno poseganje v strugo reke Pesnice.


Datum: 06.06.2024
Lokacija: 46.3774175,15.54925

Tip posega: Gradnja kamnometa, Izkop blata
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Na potoku Ložnica (Občina Slovenska Bistrica) po besedah izvajalcev VGP Ptuj delajo vzdrževalna dela za sanacijo brežin in povečano pretočnost. A po videnem to niso vzdrževalna dela, ampak konkreten poseg v strugo. Naročnik projekta naj bi bila Direkcija za vode MOP, izvajalec VGP Ptuj. O tem, da bodo kaj počeli v tem delu vodotoka, nas nihče ni predhodno obvestil, prav tako nam nihče ne poda konkretnih informacij, kaj pravzaprav počnejo.


Datum: 30.05.2024
Lokacija: 46.289994906785,14.006219270361

Tip posega: Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Nad mostom glavne ceste Bled-Bohinj čez potok Bezena je opaziti golosek na brežinah in kamnomet v dolžini več 10 metrov.


Datum: 27.05.2024
Lokacija: 46.231597230548,14.61096804313

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Pod jezom na Kamniški Bistrici nad Kamnikom (najbližja hiša Fužine 74) je na obeh brežinah opaziti golosek in nasutje. Na levi brezini izgleda, da se ob goloseku gradi kolesarska steza. Dolžina goloseka in nasutja na levi brezini je vsaj 50 m. Širina goloseka
In nasutja od roba brezinenje najmanj 15m.


Datum: 27.05.2024
Lokacija: 46.233732116216,14.609932385181

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Na Kamniški Bistrici pri Kiku (lokacija približno nasproti hiše Molkova pot 11) je opaziti na desni brezini golosek in nasutje, v spodnjem delu tudi kamnomet na odseku dolžine okoli 40 m, gorvodno nad tem pa je na levi brezini golosek s kamnometom dolžine najmanj 70 m.


Datum: 27.05.2024
Lokacija: 46.170331443733,14.696798146558

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Gorvodno od mostu na reki Radomlji (most pri avtocesti , na drugi strani AC je hiša Gradiska cesta 2) je v dolžini cca 70 m opazen golosek, izravnava v širini najmanj 15 m od vodotoka in kamnomet na levi brezini.


Datum: 19.05.2024
Lokacija: 46.1281401,14.217751

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Dolvodno od mostu čez Poljansko Soro je na levi brezini opaziti golosek in nasutje brežine, na desni brezini pa delno zasutje s prodom in delni posek zarasti. Gre za most, ki povezuje vas s Tavcarjevim dvorcem.


Datum: 13.03.2024
Lokacija: 46.214309772995,14.534315866101

Tip posega: Popolni posek lesne zarasti, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

V občini Komenda, ki je bila med najbolj prizadetimi med lanskimi poplavami Avgusta, so se kasneje zelo nenadzorovano lotili čiščenja vodotokov. Z čiščenjem vodotokokov reke Pšate je občina Komenda zelo globoko posegla v rečno biodiverziteto in jo uničila.


Datum: 24.05.2024
Lokacija: 46.265797294653,15.175776934546

Tip posega: Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

V industrijski coni v Ložnici pri Žlacu za podjetjem Spekter nastaja več tisoč ton velika deponija gramoza odpeljana iz Savinja, najveretneje NIVO EKO.


Datum: 15.05.2024
Lokacija: 45.534704140564,13.732991246588

Tip posega: Popolni posek lesne zarasti, Izkop blata
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Vsako leto 2 krat na leto kosijo in vlecejo mulj iz struge Badaševice in tako pobijajo vse zivo v reki, v spodnjem toku zaradi tega je neznosen smrad, občina pa vlaga v prezračevalnik vode namesto da bi pucala strugo na nekaj let, nikoli ni poplavila odkar sem ziv, poplavila pa bi polja, ne hise. Ne razumem, zame je samo pranje denarja. Niti dreves ne pustijo, vse so uničli.


Datum: 09.04.2024
Lokacija: 46.121631477669,14.441870038379

Tip posega: Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Desni breg Save, malce nižje ob bivšega Vikršega visečega mostu.


Datum: 11.04.2024
Lokacija: 46.116752933856,14.458177869189

Tip posega: Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Otok pri kajakški progi Tacen


Datum: 13.05.2024
Lokacija: 46.138891408523,14.416910889163

Tip posega: Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Levi breg Save na sotočju s Soro v Verjah.


Datum: 13.05.2024
Lokacija: 46.133397296335,14.422960897762

Tip posega: Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Levi breg Save v Pirničah.


Datum: 13.05.2024
Lokacija: 46.139601323086,14.412154712898

Tip posega: Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Levi breg Sore v Medvodah pod Mercator centrom.


Datum: 13.05.2024
Lokacija: 46.141191114569,14.408340810976

Tip posega: Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Levi breg Sore v Medvodah ob nogometnem igrišču.


Datum: 07.05.2024
Lokacija: 46.360667478015,15.108138099371

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Paka pri mizarstvu Meh.


Datum: 07.05.2024
Lokacija: 46.4036639,15.1804537

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Paka pod mostom za kolesarsko stezo.


Datum: 07.05.2024
Lokacija: 46.3935558,15.1678383

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Paka pod mostom za kolesarsko stezo.


Datum: 07.05.2024
Lokacija: 46.3935558,15.1678383

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Paka pri novem tunelu za kolesarsko stezo.


Datum: 07.05.2024
Lokacija: 46.3838667,15.157239

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Paka nekoliko nižje od kamnoloma.


Datum: 07.05.2024
Lokacija: 46.3707991,15.1408823

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Reka Paka za bivšim Vegradom.


Datum: 07.05.2024
Lokacija: 46.382412,15.145875

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Paka pri Velenju.


Datum: 09.05.2024
Lokacija: 46.4197253,15.2134162

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Sotočje potokov Polenica, Glažarca in reka Paka v Srednjem Doliču.


Datum: 07.05.2024
Lokacija: 46.3697982,14.7949237

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Nad med poplavami uničenim Juvanovim jezom, en kilometer od Luč proti Solčavi


Datum: 03.03.2024
Lokacija: 46.1648125,14.6029375

Tip posega: Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Občina Domžale. Reka Kamniška Bistrica. Škrjančevo (peš most nad Kamniško Bistrico). Odstranjevanje proda in gramoza direktno z bagersko žlico iz rečnega dna in zlaganje materiala na kup v dolžini ca. +400 metrov. Ves material je bil po dveh mesecih odpeljan neznano kam, ni pa se uporabil za prepotrebno izgradnjo nasipa na taistem območju. Zelena fotografija z dne 13.5.2023 prikazuje stanje zarasti in povišan nivo gladine vode pred poplavami leta 2024.


Datum: 03.03.2024
Lokacija: 46.1894375,14.5999375

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Občina Kamnik. Reka Kamniška Bistrica. Šmarca (jez, Menina) ob Kamniški Bistrici. Gradnja betoniranega kamnometa v dveh nivojih in oblaganje brežine z zlaganjem skal (skalomet). Gre za območje v dolžini +500 metrov. Na tem območju je vodni poplavni val 4.8.2023 prešel iz struge in poplavil naselji Nožice ter Homec.


Datum: 03.03.2024
Lokacija: 46.183787430458,14.600959537573

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Občina Domžale. Reka Kamniška Bistrica. Nov most v Homcu čez Kamniško Bistrico. Gradnja kamnometa in oblaganje brežine z zlaganjem skal (skalomet). Stara fotografija z dne 29.10.2022 prikazuje strojno odstranitev vseh dreves na desni strani brega (leva stran fotografije). Po poplavah 4.8.2023 je voda erodirala vso levo in desno stran brežine.


Datum: 03.03.2024
Lokacija: 46.166685064776,14.604358221704

Tip posega: Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Občina Domžale. Kamniška Bistrica. Športni park Škrjančevo, pri tenis igriščih. Posek lesne zarasti.


Datum: 27.04.2024
Lokacija: 46.363879015669,14.764663957147

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja, katarakt.


Datum: 11.01.2024
Lokacija: 46.363935606889,14.769445169312

Tip posega: Gradnja brez prijave del ali grabenega dovoljenja
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Črna gradnja – rekonstrukcija jeza za elektrarno v Strugah – Luče.
Pričetek gradnje december 2023, danes elektrarna obratuje nemoteno kljub navodilom o porušitvi jezu. Nedovoljena gradnja je prijavljena.


Datum: 09.04.2024
Lokacija: 46.344450602416,14.116295100305

Tip posega: Izkop gramoza (proda), Construction
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Bigger construction at Sava Bohinjka close to Bled. In between the bridge Selo and bridge Ribno. Four diggers worked in the Sava riverbed and riverbank for two weeks. During the construction there were bigger earthwork in the middle of the riverbed. Large pipes were stored at the construction site.


Datum: 19.04.2024
Lokacija: 46.0333722,14.4663048

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Mali graben.


Datum: 19.04.2024
Lokacija: 46.155205456862,14.356452592065

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Obrežje reke Sore, ki je bilo zelo prizadeto med zadnjimi poplavami.


Datum: 19.04.2024
Lokacija: 46.0906875,14.6210625

Tip posega: Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Pšata pred sotočjem s Kamniško Bistrico. Izvajalci niso pustili niti enega grma ali manjšega drevesa. Takšna izvedba goloseka je seveda najlažja. Vodomec se dobesedno nima nikamor vsesti…


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.5158215,16.4977788

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Reka Ledava pri naselju Benica.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.33779577091,14.985300753101

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.308653253976,14.906299716919

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.375394717235,14.733441880859

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.367281357211,14.803093484558

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.365030722668,14.733184388794

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.364065601096,14.767016659863

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.362617963498,14.804624257983

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.359537008193,14.738827756561

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.357079578621,14.81299275011

Tip posega: Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.356109,14.754002

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.354324132267,14.747636130966

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop blata, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja in Lučnica.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.350592735021,14.819043813647

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.343853303568,14.830759702625

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.339587036214,14.834428964557

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.339231498907,14.839578805866

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.33381972122,14.856891301111

Tip posega: Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 17.04.2024
Lokacija: 46.313335447471,14.88121494563

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Savinja.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.548899613637,14.987918316919

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.547941347374,14.893440793982

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop blata, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.545387030412,14.883766316638

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti, Izkop blata, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.543328229111,14.876041554675

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.540885607309,14.866407059894

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti, Izkop blata, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.5334033,14.861483

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.528574892243,14.856547259555

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.525422959575,14.855013035999

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.509099371184,14.86565604137

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda), poglobitev struge
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.508036063726,14.868059300647

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 18.04.2024
Lokacija: 46.498426444007,14.869161785706

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.492015489329,14.873313845261

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.490759799099,14.87249845372

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 16.04.2024
Lokacija: 46.4895138,14.8697417

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Meža.


Datum: 05.04.2024
Lokacija: 46.5253125,16.2038125

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

reka Ščavnica, fotografirana zraven gozdnega rezervata Babji ložič


Datum: 08.04.2024
Lokacija: 46.2438036,14.6075107

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Na severni strani kamnika ob glavni cesti proti Gornjemu Gradu


Datum: 10.04.2024
Lokacija: 46.1036882,14.6157119

Tip posega: prag
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne vem
Opis lokacije:

Obnovljen prag v strugi Kamniške Bistrice pod mostom v Biščah. Iz stališča ribiča in kajakaša je tole eno navadno skropucalo in še nevarno za povrh. Brez položnega prehoda za lažji prehod ribjim vrstam (sploh pri nižjem vodostaju). Skratka, groba ovira po celotni širini struge.


Datum: 07.04.2024
Lokacija: 46.5152963,15.6651558

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti, Izkop blata
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Potok Spodnja Brnca, levi pritok Pesnice. Izkop in širitev struge, odstranitev vsega obvodnega rastlinja in dreves.


Datum: 10.04.2024
Lokacija: 46.0918534,14.8293131

Tip posega: Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Lokacija se nahaja v Spodnjem Hotiču pri Litiji. Gre pa za Loki potok v katerem so bili do nedavnega prisotni še potočni raki. Nazadnje sem jih videl v juniju 2022.


Datum: 07.04.2024
Lokacija: 46.5152963,15.6651558

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti, Izkop mulja
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Pekrski potok v Mariboru. Sicer že prej popolnoma uravnan in “urejen” potok, vendar zdajšni poseg ni popolnoma nič spremenil podobe, kaj še le poplavne varnosti. Malo premetavanja materiala in zapravljanje davkoplačevalskega denarja. Tudi ne pomnim, da bi ta potok kadarkoli poplavil.


Datum: 20.02.2024
Lokacija: 46.3645552,14.7343822

Tip posega: Gradnja kamnometa, Gradnja zidu
Lokacija znotraj območja Natura 2000:
Opis lokacije:

Savinja nad Lučah, gre za območje Savinje s pritoki od izvira do Ljubnega ob Savinji, ki je razglašeno za naravni spomenik.


Datum: 30.01.2024
Lokacija: 46.3642492,14.7640846

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Gre za območje Savinje s pritoki od izvira do Ljubnega ob Savinji, ki je razglašena za naravni spomenik.


Datum: 29.09.2023
Lokacija: 46.3574375,14.8129375

Tip posega: Gradnja kamnometa, Izkop gramoza (proda), Gradnja zidu
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Gre za območje Savinje od izvira do Ljubnega ob Savinji, ki je razglašeno za naravni spomenik.


Datum: 29.09.2023
Lokacija: 46.3500649,14.8182183

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Savinja pod Savinjskim mostom tik nad Ljubnem ob Savinji. Gre za območje Savinje od izvira do Ljubnega ob Savinji, ki je razglašeno za naravni spomenik.


Datum: 25.09.2023
Lokacija: 46.3613216,14.8347402

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Odstranitev gramoza, sanacija po poplavi na Ljubnici nad Ljubnem ob Savinji.


Datum: 24.09.2023
Lokacija: 46.3493065,14.7347625

Tip posega: Gradnja kamnometa, Gradnja zidu
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Gradnja kamnito betonskega zidu na Lučnici. Gre za območje Savinje s pritoki, ki je na delu od izvira do Ljubnega ob Savinji razglašena kot naravni spomenik.


Datum: 20.09.2023
Lokacija: 46.3436059,14.7297892

Tip posega: Gradnja kamnometa, Gradnja zidu
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Gradnja kamnito betonskega podpornega zidu na Lučnici v občini Luče. Gre za območje Savinje s pritoki, ki je na delu od izvira do Ljubnega ob Savinji razglašena kot naravni spomenik.


Datum: 19.09.2023
Lokacija: 46.3574375,14.8130625

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Gradnja kamnito betonskega podpornega zidu ob regionalni cesti Ljubno – Luče v naselju Primož. Gre za območje Savinje s pritoki od izvira do Ljubnega ob Savinji, ki je razglašena za naravni spomenik.


Datum: 19.09.2023
Lokacija: 46.3646174,14.7688509

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Gradnja vertikalnega kamnito betonskega podpornega zidu nad zaselkom Struge. Gre za območje Savinje s pritoki od izvira do Ljubnega ob Savinji, ki je razglašena za naravni spomenik.


Datum: 09.08.2023
Lokacija: 46.4169911,14.6991087

Tip posega: Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne vem
Opis lokacije:

Izgradnja kamnito betonskega podpornega zidu na potoku Klobaša v občini Solčava v nasprotju s projektom in mimo soglasij. Gre za območje Savinje s pritoki, ki je od izvira do Ljubnega ob Savinji razglašena za naravni spomenik. Gradnja je potekala pred vodno ujmo 4.8.2023


Datum: 09.04.2024
Lokacija: 46.183341656851,14.54419419679

Tip posega: Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne vem
Opis lokacije:

Posek obrežne zarasti.


Datum: 05.04.2024
Lokacija: 46.409306503454,14.132362143347

Tip posega: Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Skalomet na potoku Završnica od železniškega mostu vas Moste. Od spomenika talcev gorvodno v dolžini 300m.
Popolnoma uničena nabrežina, ni zasajenega nti enega(1) drevesca!


Datum: 05.04.2024
Lokacija: 45.9785625,14.0228125

Tip posega: Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Rečna struga reke Idrijce, ki se izteče v jezero za jezom Kobila. 200-300m področje za jezom, kjer reka odlaga gramoz se dolga leta ni vzdrževalo in tudi zaradi tega je pred leti prišlo do dogodka da je ob napačni človeški odločitvi iz tega zajetja odneslo velike količine peska. Na kar je prišlo do izkopa in odstranitve celotene količine gramoza za jezom do priključne ceste do reke.

Višje od priključne ceste do reke pa se vsaj že 20 let ali celo nikoli ni odstranjevalo obale in večjih kamnov. Celotni bazen za jezom je bil izpraznjen in ta višji del struge z bolj utrjeno obalo ni predstavljal nevarnosti, kot je utemeljil izvajalec, da odnaša pesek naprej in 400m nižje v umetni kanal. Prvi izkop je bil že leta 2023 in v marcu 2024 je bil ponovni in še bolj celoviti. Vse kar ni bilo izkopsno 2023 oz. se je 2023 prestavilo velike količine nateriala na sredino reke.

Takšen grob poseg na tem delu reke vsekakor ni v skladu z varovanjem tega dela reke, ki spada v Krajinski park zg. Idrijca in je tudi z odlokom zaščiten, kot tudi ne, ker spada v območje Natura 2000 ter naj bi se tudi tukaj razvijal sonaravni turizem. Ali je tak grob poseg (globina, širina) odstranitve materiala na tem specifičnem delu reke res bila dovoljena in zapisana ne vemo oz. ali je to lahko le hitra razlaga pomankljivo zapisanega dovoljenja, ki omogoča kakršnokoli interpretacijo direktno izvajalcu. Potrebno bi bilo ugotoviti ali se je izvajalec samostojno odločil, da tudi na tem delu reke 100% postruži material. Kot je bilo ugotovljeno in je povedal sam direktor izvajaldkega pidjetja PTMG naj bi izvajalec celo brezplačno uslugo delal upravlhalcu reke, da na svoje stroške odstrani pesek, ki stem postane njegova last. Količine preko 150-200 kamionov x 17m3 materiala na kamion. Če je temu res tako, je skoraj samoumevno, zakaj je izvajalec tako celovito in maksimalno globoko odstranil vse kar je bilo mogoče. Ta del reke je predstavljal primerno območje za 100 in več ljudi v poletnih časih. Sedaj je ta del reke uničen oz. Se je spremenil enkrat večje jezero za jezom, saj prodnikov in obale ni več. V medijih ali občinskih glasulih o tem velikem posegu ni bilo objavljenega nič.


Datum: 05.04.2024
Lokacija: 45.9180625,14.1989375

Tip posega: Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Potok Reka, pritok reke Logaščice.


Datum: 04.04.2024
Lokacija: 46.5216875,16.2036875

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne vem
Opis lokacije:

Danes 4.4.2024 na tem odseku potekajo dela, bager izravnava brežine, drugi bager nalaga kamne in skale


Datum: 04.04.2024
Lokacija: 46.5236875,16.2115625

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne vem
Opis lokacije:

Kjer se globetka in ščavnica zlijeta v skupno strugo. Tukaj so dela že izvedena.
Trenutno potekajo dela še više gor na obeh bregovih Ščavnice.


Datum: 01.04.2024
Lokacija: 46.5574375,16.1550625

Tip posega: Delni posek lesne zarasti, Izkop blata, Izkop mulja, izravnava brežin
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Vodotok Kozarica blizu Križevec pri Ljutomeru. Kot skoraj vse manjše in večje vodotoke v okolici, so se z bagri lotili dela že lansko leto. Sicer je bilo videti precej huje kot zdaj, ko se je že malo zaraslo. Takrat so ogolili vse brežine, poglobili in razvozili po njivah izkopan material tako in Kozarice kot Dravlena (manjši potok). Dvoživke se sploh niso utegnile niti umaknit med tako radikalnim posegom.


Datum: 01.04.2024
Lokacija: 46.1828125,14.6018125

Tip posega: Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Slika je go vodno proti Kamniku.


Datum: 01.04.2024
Lokacija: 46.1506622,14.6030619

Tip posega: Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Slike se raztezajo od Vira pri Domžalah, do mostu Ihan – Študa (Pri Centralni čistilni napravi). Predvidoma je počiščena struga od papirnice Količevo naprej 8 km dol vodno. Gre za popolno odstranitev podrasti. Pustili so le večja drevesa – redko.


Datum: 01.04.2024
Lokacija: 46.181525358077,14.604480415344

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Slike so pred in po zapornici v Homcu. Izvoz iz reke (slike) kaže na to, da je bil odpeljan material.
Kamnit in betoniran del na levem bregu struge je narejen po poplavi. Predvidoma je za njim razlivno področje, saj so tam travniki in zagozdeni deli…
Aja, po lokalnih virih je točno to območje v občinski lasti in je bilo pred letom dni odkupljeno, saj je bilo prej v zasebni lasti.


Datum: 01.04.2024
Lokacija: 46.244326996475,14.603563165051

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Zapornica. Področje je bilo polno sedimenta, ker je bil to v poplavah del, ki je bil najbolj na udaru in je tik pod hudourniško dolino.
Slike – kupi sedimenta so lahko tudi iz gorvodno narejenih posegov. Kupi se vidijo tudi za zapornicami.


Datum: 01.04.2024
Lokacija: 46.243095279658,14.6050652021

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Enaki posegi so vse od Kamnika do Stahovice, ko se sanacija kočna, kjer še ni bilo narejenih posegov. Slika 2 – z mosta v Stranjah. (2,5km gor vodno) Vidni tudi izpusti meteornih vod v strugo (pri prvem oddušku je na cesti kanal točno v isti smeri).


Datum: 01.04.2024
Lokacija: 46.2383610745,14.606030797345

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Ovire in sanacija vodotoka je potekala že pred poplavami. Po poplavah so samo še dokončali gradbeni poseg in počistili obrežje.


Datum: 30.03.2024
Lokacija: 46.239310659136,15.13361393606

Tip posega: Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Šešče proti ribniku Vrbje.
Ni sicer v strugi, ampak na brežini. Nesmiselna ureditev kolesarske poti z znatnim posegom v vegetacijo.


Datum: 30.03.2024
Lokacija: 46.281963251839,15.063390493918

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne vem
Opis lokacije:

Parižlje pri mostu čez Savinjo


Datum: 25.03.2024
Lokacija: 46.5299375,16.1255625

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Delni posek lesne zarasti, Izkop blata
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Sedaj že v celotni trasi do Radoslavec odstranjen zgornji sloj vegetacije ob potoku Turja do zemlje. Ostalo je le malo dreves. Ob popisu IWC januarja 2024 je bilo ptic manj ko prstov ene roke. Ta potok poplavno ne ogroža naselij. V starem, meandrirajočem delu struge skozi naselje odstranili vso drevje.


Datum: 25.03.2024
Lokacija: 46.313544954988,15.042449741431

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Delni posek lesne zarasti, Izkop blata, Izkop mulja, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Sotočje Pake in Savinje


Datum: 27.03.2024
Lokacija: 46.597961383593,15.687870911731

Tip posega: Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Dela so opravljali februarja 2024. Reka Pesnica v kraju Pesnica.


Datum: 25.03.2024
Lokacija: 46.516530259669,16.255872738623

Tip posega: Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne vem
Opis lokacije:

Veščica in Razkrižje/ Ščavnica pred Ivanovim izvirom


Datum: 25.03.2024
Lokacija: 46.5193583,16.197814

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne vem
Opis lokacije:

Ljutomer pri Cleangradu (nekdanja Mura)


Datum: 03.03.2024
Lokacija: 46.081700024894,14.624821812256

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Potok Studenčnica, ki se zliva v Kamniško Bistrico. Posek lesne zarasti, izgleda tudi kot da so morda poglobili strugo


Datum: 25.03.2024
Lokacija: 46.565760468936,16.150277076721

Tip posega: Izkop blata, Izkop mulja, odstranjenje vegetacije do zemljine
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Potok Kozarica med Križevci in Veržejem


Datum: 09.02.2024
Lokacija: 46.510021357303,16.512892547607

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Izkop mulja
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Na območju Murske šume je reka Ledava del Natura 2000 območja Mura – dela so začeli že na tem delu. Potem pa šli gorvodno še približno 2 km.


Datum: 24.03.2024
Lokacija: 46.548786937074,15.829336894629

Tip posega: Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

V bistvu cela Pesnica


Datum: 24.03.2024
Lokacija: 46.520155616414,16.221245777954

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Popolni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Ščavnica je manjši potok, ki se izvira v Ščavniški dolini in se izliva v Muro. Nekoč je bila mendrirajoč potok, danes pa je le žalostni kanal brez kakršne koli obrežne zarasti – to je problem predvsem poleti, saj nivo vode pade zelo nizko. Takšen poseg, ki ga izvajajo sedaj, bo slabo stanje še poslabšal. Vodo dobesedno pošiljamo na jug, kar bo izjemno velik problem v obdobju suš.


Datum: 22.03.2024
Lokacija: 46.122671981626,14.197221587402

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Posek obrežne zarasti na Poljanski Sori.


Datum: 22.03.2024
Lokacija: 46.104995478497,14.149368110095

Tip posega: Delni posek lesne zarasti
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Posek obrežne zarasti na Poljanski Sori.


Datum: 22.03.2024
Lokacija: 46.206961703571,14.121784153595

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda), preusmeritev struge
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Da
Opis lokacije:

Popolna preureditev struge in bregov na Selški Sori med Zalim Logom in Železniki.


Datum: 22.03.2024
Lokacija: 46.214572455301,14.144142323621

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Popolni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda), izgradnja pragov
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

‘Ureditev’ Selške Sore pri Železnikih.


Datum: 20.03.2024
Lokacija: 46.238034562535,14.606481408459

Tip posega: Izravnava in nasutje brežin z materialom, Gradnja kamnometa, Delni posek lesne zarasti, Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Kamniška Bistrica gorvodno od Kamnika.


Datum: 21.03.2024
Lokacija: 46.294975262585,14.259918549243

Tip posega: Izkop gramoza (proda)
Lokacija znotraj območja Natura 2000: Ne
Opis lokacije:

Sava pri Podnartu. V celoti odstranjeno prodišče.