SAVA – KAJAKAŠKI VODNIK

Vodnik Sava v Sloveniji – kajakaški vodnik zajema celoten tok reke Save v Sloveniji. Njenih 251 kilometrov vključno s Savo Bohinjko in Savo Dolinko je razdeljenih v 16 etap, ki vam bodo za veslanje večinoma vzele le pol dneva, drugo polovico pa lahko namenite spoznavanju zanimivosti ob reki, saj je kajakaštvo veliko več, kot le povezovanje zavesljajev. Na ta način se lahko spoprijateljite z našo najdaljšo reko v eni sezoni, lahko pa se podviga lotite tudi v enem zamahu in iz Bohinja ali Podkorena do Jesenic na Dolenjskem priveslate v enem tednu.

V vsakem primeru je 7 etap primernih za popolne začetnike, veslače v kanujih in suparje, le 3 etape so rezervirane za prekaljene kajakašice in kajakaše. Vseeno pa bodo slednji, vajeni kratkih adrenalinskih odsekov divje vode, uživali v spoznavanju novih delov reke in predvsem novih krajev, ljudi, pokrajin in samih sebe.

Sava je kot tista punca v srednji šoli, ki je zaradi sramežljivosti in zmernosti ni nihče opazil. Ko smo se znoreli in dojeli kaj v življenju res šteje, pa smo se vsi borili zanjo, a je bila že srečno oddana. Spoznajte jo, preden bo prepozno.

Na tem mestu objavljamo sveže informacije o stanju struge in vodnih elementov na vseh 16 etapah, ki jih predstavlja vodnik. Vsem, ki nam informacije posredujete na naslov sava@leeway-collective.com se najlepše zahvaljujemo, uporabnikom pa svetujemo, da upoštevajo spodnje napotke in ugotovitve.

  • Avgusta 2023 so visoke vode povzročile kar nekaj sprememb v strugi Save, še posebej dolvodno od Medvod. Pazljivi bodite med veslanjem etap 10, 11, 12 in 13 (pri sotočju Save in Sore, na tacenski kajakaški progi, pri trojem sotočju (Kamniška Bistrica – Sava – Ljubljanica), v okolice Litije in kasneje v kanjonu med vasjo Sava in Hrastnikom), kjer se je spremenilo več brzic in prodišč, med večjimi skalami v strugi Save pa je zataknjenega precej plavja.
  • 6. novembra 2023 se je pod vojašnico Bohinjska Bela v strugo Save Bohinjke (etapa 6) sprožil velik zemeljski plaz in najprej zasul, potem pa dodobra spremenil tamkajšnjo brzico ter tolmun, ki ji sledi. 25. januarja 2024 je stanje že dobro, brzica je vozna, je pa v strugi ostalo še nekaj podrtih dreves, zato pazljivo!

Knjigo Sava v Sloveniji – kajakaški vodnik lahko po enotni ceni 25 EUR kupite:

A) v spletni trgovini Krajček

B) na poletnih projekcijah filma Zgodba Save

C) v trgovinah:

Založnik kajakaškega vodnika:
Zavod Leeway Collective
Zgornja Lipnica 24 a
4246 Kamna Gorica

e-pošta: sava@leeway-collective.com

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

797.122.2(282.249Sava)(497.4)(036)

ROZMAN, Rok, 1988-
Sava v Sloveniji : kajakaški vodnik / Rok Rozman ; [fotografije Katja Jemec … [et al.] ; zemljevidi Tomaž Mihelič]. – 1. izd. – Kamna Gorica : Leeway Collective, zavod za promocijo in varovanje vodnih ekosistemov, 2022

ISBN 978-961-95802-0-2
COBISS.SI-ID 108052739

Vodnik ponuja vsebine na 162 straneh.


GENERALNI PODPORNIK

 


ZLATI PODPORNIK

 

 


BRONASTA PODPORNIKA

Want to know more?

Sign up to receive our newsletter!