SAVA – KAJAKAŠKI VODNIK

Vodnik Sava v Sloveniji – kajakaški vodnik zajema celoten tok reke Save v Sloveniji. Njenih 251 kilometrov vključno s Savo Bohinjko in Savo Dolinko je razdeljenih v 16 etap, ki vam bodo za veslanje večinoma vzele le pol dneva, drugo polovico pa lahko namenite spoznavanju zanimivosti ob reki, saj je kajakaštvo veliko več, kot le povezovanje zavesljajev. Na ta način se lahko spoprijateljite z našo najdaljšo reko v eni sezoni, lahko pa se podviga lotite tudi v enem zamahu in iz Bohinja ali Podkorena do Jesenic na Dolenjskem priveslate v enem tednu.

V vsakem primeru je 7 etap primernih za popolne začetnike, veslače v kanujih in suparje, le 3 etape so rezervirane za prekaljene kajakašice in kajakaše. Vseeno pa bodo slednji, vajeni kratkih adrenalinskih odsekov divje vode, uživali v spoznavanju novih delov reke in predvsem novih krajev, ljudi, pokrajin in samih sebe.

Sava je kot tista punca v srednji šoli, ki je zaradi sramežljivosti in zmernosti ni nihče opazil. Ko smo se znoreli in dojeli kaj v življenju res šteje, pa smo se vsi borili zanjo, a je bila že srečno oddana. Spoznajte jo, preden bo prepozno.

Na tem mestu objavljamo sveže informacije o stanju struge in vodnih elementov na vseh 16 etapah, ki jih predstavlja vodnik. Vsem, ki nam informacije posredujete na naslov sava@leeway-collective.com se najlepše zahvaljujemo, uporabnikom pa svetujemo, da upoštevajo spodnje napotke in ugotovitve.

  • trenutno ni informacij o stanju

Knjigo Sava v Sloveniji – kajakaški vodnik lahko po enotni ceni 25 EUR kupite:

A) v spletni trgovini Krajček

B) na poletnih projekcijah filma Zgodba Save

C) v trgovinah:

Založnik kajakaškega vodnika:
Zavod Leeway Collective
Zgornja Lipnica 24 a
4246 Kamna Gorica

e-pošta: sava@leeway-collective.com

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

797.122.2(282.249Sava)(497.4)(036)

ROZMAN, Rok, 1988-
Sava v Sloveniji : kajakaški vodnik / Rok Rozman ; [fotografije Katja Jemec … [et al.] ; zemljevidi Tomaž Mihelič]. – 1. izd. – Kamna Gorica : Leeway Collective, zavod za promocijo in varovanje vodnih ekosistemov, 2022

ISBN 978-961-95802-0-2
COBISS.SI-ID 108052739


GENERALNI PODPORNIK

 


ZLATI PODPORNIK

 

 


BRONASTA PODPORNIKA

Want to know more?

Sign up to receive our newsletter!