V soboto, 19. septembra, smo z akcijo Za naravo ob Sočo stopili skupaj proti bogatenju posameznikov in korporacij na račun zdravja ljudi in narave.

Skupno je dogodek Za naravo ob Sočo združil več kot 500 ljudi, ki so v enem dnevu za okolje in naravo naredili več kot ta in mnoge prejšnje vlade v 100 dneh. Ljudje, ki so akcijo s svojo udeležbo podprli iz vseh koncev Slovenije so dokazali, da solidarnost ni le beseda, temveč jim je mar za ljudi Srednje Soške doline, ki že dolgo predolgo trpijo na račun lokalne in državne politike, ki prednost pred zdravjem lastnih občanov in državljanom daje profitom.

Na dopoldanskem delu, ki je s sedmimi odseki potekal med Lepeno in Solkanom in se ga je udeležilo 170 ljudi, smo na/ob 80 kilometrih toka reke Soče veslali, kolesarili, tekli, hodili in leteli. Ob poti smo pobirali odpadke, popisali redke habitatne tipe in dokumentirali uničujoče posege v naravo in okolje.

Z aktivnostmi na terenu smo opozorili na 7 glavnih okolje- in naravovarstvenih problemov soške doline:

  1. (nevarni) odpadki v okolju
  2. nekontrolirano odvažanje proda
  3. predlog za uničujočo novo hidroelektrarno, na pritoku reke Soče pri Žagi, reki Učji
  4. nelegalna spuščanja sedimentov iz akumulacij (HE Doblar, HE Ajba)
  5. življenjsko nevarna nagla spuščanja vode iz HE Solkan
  6. ponavljajoče se hude kršitve oskrbovanja ljudi s pitno vodo v občini Kanal ob Soči
  7. zavedno zastrupljanje ljudi v Srednji Soški dolini iz strani podjetja Salonit Anhovo d.d. In Eternit

Popoldanski del se je zgodil v senci zloveščih dimnikov cementarne in sosežigalnice Salonit Anhovo, v Desklah in Anhovem. Ob mostu preko Soče v Desklah je zbrani množici boj za pravico do življenja v zdravem okolju predstavil Goldmanov nagrajenec in vodja društva Eko krog, Uroš Macerl. Njihova izjemno uspešna zgodba je bila krasen uvod v vrhunec dogodka Za naravo ob Sočo, ki je sledil.

Na protestnem pohodu med Desklami in Anhovim se je zbralo okoli 400 ljudi. Ti so ob podpori domiselnih transparentov, petja in piščalk podprli jasne zahteve društva Eko Anhovo in dolina Soče.

Hvala vsem koordinatorjem/icam, hvala vsem, ki ste pomagali izpeljati dogodek in hvala vsem udeležencem/kam!

GALERIJA IN OPISI AKCIJ POSAMEZNIH ODSEKOV NA SPODNJIH ZAVIHKIH: