V soboto, 19. septembra, smo z akcijo Za naravo ob Sočo stopili skupaj proti bogatenju posameznikov in korporacij na račun zdravja ljudi in narave. Skupno je dogodek Za naravo ob Sočo združil več kot 500 ljudi, ki so v enem dnevu za okolje in naravo naredili več kot ta in mnoge prejšnje vlade v 100 dneh.

Na dopoldanskem delu, ki je s sedmimi odseki potekal med Lepeno in Solkanom in se ga je udeležilo 170 ljudi, smo na/ob 80 kilometrih toka reke Soče veslali, kolesarili, tekli, hodili in leteli. Ob poti smo pobirali odpadke, popisali redke habitatne tipe in dokumentirali uničujoče posege v naravo in okolje.

Z aktivnostmi na terenu smo opozorili na 7 glavnih okolje- in naravovarstvenih problemov soške doline.

Na popoldanskem protestnem pohodu med Desklami in Anhovim se je zbralo okoli 400 ljudi. Ti so ob podpori domiselnih transparentov, petja in piščalk podprli jasne zahteve društva Eko Anhovo in dolina Soče.

Hvala vsem koordinatorjem/icam, hvala vsem, ki ste pomagali izpeljati dogodek in hvala vsem udeležencem/kam!

GALERIJA IN OPISI AKCIJ POSAMEZNIH ODSEKOV NA SPODNJIH ZAVIHKIH: