Trailer has subtitles in 8 languages. Pick them with the click on the CC icon.

 

 

SYNOPSIS (ENG)
She carves canyons, fertilizes fields, creates playgrounds, nesting grounds and deep pools. People drink her water, write poems about her, harness her energy, and fight over her. The Sava River is a liquid connection between 4 countries and countless ecosystems. Float alongside four mischievous kayakers as they paddle across Slovenia getting to know the Sava’s wild past, dark history, and uncertain future.

Idea: Rok Rozman
Director: Rožle Bregar
Producer: Rok Rozman
Camera: Rožle Bregar & Mitja Legat
Editor: Denis Artač
Music composer: Janez Dovč
Music: Brencl Banda, Le Serpentine, Katalena
Illustrations: Maja Poljanc
Animations: Mitja Legat & Toni Stanovnik
Production: Leeway Collective
Co-production: Vizualist & LegitFilms
Made possible by: NRS | Pyranha Kayaks | Ortlieb

FILM COMING IN SUMMER 2022

SINOPSIS (SLO)
Izrezuje kanjone, prinaša rodovitno prst, ustvarja brzice, gnezdišča in globoke tolmune. Ljudje pijejo njeno vodo, je navdih za pesmi in prepire ter vir energije. Reka Sava je tekoča povezava med štirimi državami in neštetimi ekosistemi. Pridružite se štirim pojavnim kajakašem, medtem ko veslajo prek Slovenije in spoznavajo njeno divjo preteklost, temno zgodovino in negotovo prihodnost.

Ideja: Rok Rozman
Režiser: Rožle Bregar
Producent: Rok Rozman
Kamera: Rožle Bregar & Mitja Legat
Montažer: Denis Artač
Skladatelj glasbe: Janez Dovč
Music: Brencl Banda, Le Serpentine, Katalena
Ilustracije: Maja Poljanc
Animiranje: Mitja Legat & Toni Stanovnik
Produkcija: Leeway Collective
Koprodukcija: Vizualist & LegitFilms
Omogočeno s pomočjo: NRS | Pyranha Kayaks | Ortlieb

FILM PRIHAJA POLETI 2022

 

FILM PREMIERE ON JUNE 1st!

FILM PRIHAJA 1. JUNIJA!

Dates and locations will be announced after the film premiere on June 1st.

Datumi in lokacije projekcij bodo objavljene po premieri 1. junija.

Coming with the release of the film in summer 2022.

Materiali bodo objavljeni ob lansiranju filma poleti 2022.

Communications | Press Manager | Festival Inquiries

International: Carmen Kuntz | thesavastory@balkanriverdefence.org

Slovenija: Rok Rozman | zgodbasave@balkanriverdefence.org

____________________________________

Director | Producer | Production Team

Rozle Bregar | Director | rozle.bregar@vizualist.si

Rok Rozman | Producer | rok@leeway-collective.com

Leeway Collective | Production | home@leeway-collective.com

Vizualist | Co-production | info@vizualist.si

LegitFilms | Co-production | mitja.legat@legitfilms.eu

Want to know more?

Sign up to receive our newsletter!