29.04 | SLOVENIA | SAVE NE DAMO
                        
SAVE NE DAMO
Reke Sava
Slovenia
Začetek: 04/28/2020, Hotič
Konec: 04/29/2020, Litija
Opis: Združili bomo organizacije in posameznike iz Litije in okolice z namenom, da pokažemo da ne želimo hidroelektrarn ter da obstajajo boljši načini upravljanja z okoljem. Save ne damo!
Naš akcija je otvorena za javnost.
Naš akcija se bo na Savi srečala z ekipo BRT5!
ORGANIZER(S): Lea Kovič + SloMo
Opis: Smo lokalna skupina, ki deluje pod okriljem organizacije SloMo.
MORE INFO: LINK TO FB EVENT
xx.xx | Slovenia | SUP for Sava


SUP for SAVA
Sava River
Slovenia
Start: xx/xx/2020, Hotič
End: xx/xx/2020, Litija
About: Grab your SUP and your friends and family and come out to enjoy this mellow but moving stretch of the Sava from the high vantage of a SUP!
My action is open to the public.
My action will meet the BRT5 on the Sava!
Organizer(s): Bob Smith + friends
About organizers: We are a group of river SUP paddlers who love river paddling and come to the Sava every year for SUP holidays.
More info here: FB link
Spoiler title
Hidden content
Spoiler title
Hidden content

Spoiler title

                

SUP for SAVA
Sava River
Slovenia
Start: xx/xx/xxxx, location
End: xx/xx/xxxx, location
About: Grab your SUP and your friends and family and come out to enjoy this mellow but moving stretch of the Sava from the high vantage of a SUP!
This action is…open to the public.
This action will…meet the BRT5 on the Sava!
Organizer: Bob Smith + friends
About us: We are a group of river SUP paddlers who love river paddling and come to the Sava every year for SUP holidays.
More info here: ADD FB LINK