VESLANJE, 16 km

Zbor ob 12:00 na robu cestnega ovinka 300m dolvodno od jezu Podselo.

Koordinator: Rok Rozman | rok@leeway-collective.com

Veslanje v z jezovi popolnoma spremenjenem koritu reke Soče. Težavnost ne presega II stopnje, bo pa kar nekaj nošenja čolnov, saj je struga popolnoma zasuta s prodom, čolne bo najprej s pomočjo vrvi potrebno spraviti do vode, jezovno zgradbno HE Ajba pa bomo prenesli ob robu ceste.

Čeprav veslanje ni zahtveno je to odsek za dobro fizično pripravljene, saj bomo 16 km veslali po mirni vodi in vsaj 5x čolne po 5-10 minut nosili na ramenih.

Svojo udeležbo javite koordinatorju s spočilom prek e-pošte. Na veslanje pridite primerno opremljeni (popolna kajakaška oprema in reševalna vrv), s seboj prinesite malico in pijačo, ter vrečko za smeti, v katero boste pobrali morebitne videne odpadke.

Prevoz nazaj na izhodišče boste uredili po principu kajakašev – v zadnjem momentu 😉

Se vidimo!