1 DAN DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

Jutri je Svetovni dan voda in datum glavne obravnave Upravnega sodišča v zadevi HE Mokrice.

INFO: Pričakujemo, da se bo Upravno sodišče zmoglo upreti pritiskom investitorjev in bo odločalo v skladu z zakonodajo in strokovnimi dejstvi. Če bo temu tako, bo odločilo proti gradnji HE Mokrice ter tako prispevalo k uresničevanju nacionalnih zavez za doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda za dobro vseh nas, saj je voda naša strateška surovina, ki jo je treba varovati in ne uničevati.

Ne gre zanemariti, da so slovenski volivci leta 2021 s skoraj 87 % (skoraj 674.000 glasov) večino glasovali za varovanje voda in proti škodljivim posegom v obalna in priobalna zemljišča. Energetikom to seveda ni mar, saj s podporo politike na vse pretege skušajo posegati v vodotoke in jih spremeniti v njihove blagajne. Naj vsaj tokrat prevladata razum in upoštevanje zakonodaje.