OBRAZEC ZA VNOS FOTOGRAFIJ POSEGOV NA VODOTOKIH

OBRAZEC ZA VNOS FOTOGRAFIJ POSEGOV NA VODOTOKIH

Da ne bo pomote – ureditev stanja na vodotokih po lanskih poplavah je nujno potrebna in niti slučajno nismo proti njej – problem je v načinu, kako so se odločevalci zadeve lotili. Trenutni modus operandi so nepremišljeni in ultra dragi posegi na horuk, ki so v korist zgolj izvajalcem, rekam in ljudem ob njih pa v pogubo. Z željo, da dobimo podroben vpogled v stanje na terenu, vas vabimo k sodelovanju pri zbiranju fotografij spornih praks in posegov. Obrazec za vnos fotografij in opažanj je tule: https://balkanriverdefence.org/zbirnik-posegov-na-vodotokih/ Naš dolgoročni cilj je odpreti širšo debato na to temo in ponuditi priliko ter glas strokovnjakom, ki predlagajo bolj premišljene (in cenejše) rešitve, […]

NAPAČEN PRISTOP K UPRAVLJANJU Z VODOTOKI

NAPAČEN PRISTOP K UPRAVLJANJU Z VODOTOKI

“Ljudje so videli problem v tem, da struge niso bile očiščene. V naravi reke je, da ponekod material odnaša zaradi erozijskih procesov in ga potem nekje drugje odlaga. Sami smo zožili strugo reke v kanale. Ko prinese material in se začne odlagati, se pretočnost zmanjša in izgleda, da ne čistimo strug. To je Sizifovo delo. To je zelo drago. Koncesionarji, podjetja, ki izvajajo čiščenje, precejšnje zneske nato izdajajo Direkciji. Država pa to plača” je jasno povedal človek, ki ve, kakšna je dinamika rek, dr. Igor Zelnik z Biotehniške fakultete. Kako zadeva izgleda v praksi pa lepo prikaže zgornja fotografija nedavnih ‘nujnih intervencijskih del’ na Ščavnici. Dobro plačano Sizifovo delo…

KAM GREDO MILIJONI ZA ‘VZDRŽEVANJE’ VODOTOKOV?

KAM GREDO MILIJONI ZA ‘VZDRŽEVANJE’ VODOTOKOV?

Od leta 2019 do danes je bilo petim koncesionarjem zasebnikom, katerim je prepuščena ‘skrb’ za vodotoke, podeljenih slabih 108 milijonov EUR javnega denarja. Po avgustovskih poplavah ob pomoči zakona ZORZFS bodo ti zneski poleteli v nebo. Dosedanja ‘intervencijska’ dela kažejo na to, da so se gavnarji sanacije lotili brez načrta, skrajno nestrokovno in na način, ki ne bo prinesel željenih učinkov. Rekam in potokom po zgledih iz 60. let prejšnjega stoletja namreč sistematično ravnajo struge in jih s pomočjo neštetih škarp in kamnitih zložb spreminjajo v kanale, ki bodo zadrževalni čas vode zmanjšali, njeno hitrost pa le še povečali. Rezlutat je na žalost znan. Več informacij o zadevi najdete TULE.

BAGRI V SLOVENSKIH REKAH

BAGRI V SLOVENSKIH REKAH

Avgustovske visoke vode, ki so na mnogih krajih, kjer je bila infrastruktura preblizu rekam, povzročile katastrofalne poplave, so ob obilici denarja za obnovo postale imenitna prilika za ‘vojno dobičkarstvo’ in dokončno uničenje vsega, kar še dokaj naravno teče na sončni strani Alp. Če so novi predlagani hidroenergetski jezovi huda grožnja našim rekam, je izvajanje Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanu finančnih sredstev (ZORZFS) lahko njihov pogreb. Ureditev stanja na vodotokih je nujno potrebna in niti slučajno nismo proti njej, problem je le v načinu, kako so se odločevalci zadeve lotili. Če bo njihov modus operandi še naprej čim bolj na horuk porabiti čim več betona, armatur in nestrokovnosti ter s […]

DOKUMENTARNI FILM ZGODBA SAVE PREMIERNO NA TV SLO 1

DOKUMENTARNI FILM ZGODBA SAVE PREMIERNO NA TV SLO 1

Danes, v nedeljo 18.2.2024 ob 22:15 bo naš celovečerni dokumentarni film doživel televizijsko premiero na programu TV SLO 1. V časih, ko je usoda te naše najdaljše reke na tnalu politike in hidroenergetikov je prav, da jo spozna čim širši krog ljudi. Izrezuje kanjone, prinaša rodovitno prst, ustvarja brzice, gnezdišča in globoke tolmune. Ljudje pijejo njeno vodo, je navdih za pesmi in prepire ter vir energije. Iz osrčja Julijskih Alp teče skozi štiri države in številne pokrajine, vse do Beograda, kjer se izliva v Donavo. Imenuje se Sava in je domača reka večini ekipe za in pred kamerami tega filma. Kljub temu, da živijo poleg nje, mnogi nikoli ne izkoristijo […]

KOMEDIJA ALI ŽALOSTNA REALNOST?

KOMEDIJA ALI ŽALOSTNA REALNOST?

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo kljub kopici jasnih negativnih mnenj strokovnih inštitucij še vedno ni izdalo odločbe, s katero bi poseg gradnje HE na srednji Savi zavrnilo. Je ob vseh vpletenih, ki imajo s prsti v medu zvrhan koš pozitivnih izkušenj kaj takega sploh mogoče?   Kaj se kuha v ozadju? Smo spet priča izvajanju pritiskov na mnenjedajalce? Ne pozabite, minister za okolje, energijo in prostor in trenutno glavni odločevalec v zadevi je Bojan Kumer, veliki promotor hidroelektrarn ter bivši kolega Goloba iz GEN-I. Se kuha nova politična afera in zakaj so opozicijske stranke tiho?

OKOLJSKO POROČILO O HE NA SREDNJI SAVI ZAVRNJENO!

OKOLJSKO POROČILO O HE NA SREDNJI SAVI ZAVRNJENO!

Od jeseni 2021 je v teku postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt za hidroelektrarno (HE) Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi. Od nevladnih organizacij v postopku sodelujejo DPRS, Eko krog in PIC. Okoljsko poročilo za omenjene tri hidroelektrarne je pripravilo podjetje Aquarius d.o.o. DPRS, Eko krog in PIC so kot stranke v postopku v roku oddali svoje mnenja glede (ne)ustreznosti okoljskega poročila za Državno prostorsko načrtovanje za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol. Svoja stališča so 14.12.2023 predstavili tudi na novinarski konferenci. Mnenja na okoljsko poročilo so podali tudi državni nosilci urejanja prostora oziroma mnenjedajalci – pristojna ministrstva in javni zavodi. Ministrstvo za […]

FINDINGS OF BIRD CENSUS OF THE SAVA RIVER PUBLISHED IN DIPLOMA

FINDINGS OF BIRD CENSUS OF THE SAVA RIVER PUBLISHED IN DIPLOMA

Whitewater kayaker and ornithology expert, Bor Mihelič, who was a part of the BRT5 crew for the entire descent of the Sava River, performed a bird census in the nesting season of the entire 258 km of Sava River in Slovenia that we paddled – the first continuous survery of this kind. His data and findings were a base for diploma thesis Celosten popis gnezdilk reke Save s pomočjo kajaka (Comprehensive inventory of nesting birds of the Sava River with the help of a kayak), which he successfully defendend on December 22nd 2023 at BCN – Biotehniški center Naklo. Survey findings and results now provide a base of data, that […]

REZULTATI POPISA PTIC NA SAVI PREDSTAVLJENI V DIPLOMI

REZULTATI POPISA PTIC NA SAVI PREDSTAVLJENI V DIPLOMI

Kajakaš na divjih vodah in strokovnjak za ornitologijo Bor Mihelič, ki je bil del posadke Balkan Rivers Tour 5 pri spustu po reki Savi, je med veslanjem vseh 258 km reke Save v Sloveniji opravil popis vodnih vrst ptic v gnezditveni sezoni. To je prvi tovrstni popis na reki Savi. Zbrani podatki so bili podlaga za diplomsko nalogo Celosten popis gnezdilk reke Save s pomočjo kajaka, ki jo je uspešno zagovarjal 22. decembra 2023 na BCN – Biotehniškem centru Naklo. Ugotovitve in rezultati raziskave zdaj zagotavljajo bazo, ki jo lahko ornitologi primerjajo s prihodnjimi raziskavami te vrste, kar lahko lokalnim naravovarstvenim skupinam dolgoročno služi za nadaljnjo zaščito odsekov Save. Povzetek […]