NERESNICE IZ UST DIREKTORICE DIREKCIJE RS ZA VODE

NERESNICE IZ UST DIREKTORICE DIREKCIJE RS ZA VODE

“Na direkciji za vode so pojasnili, da je program popoplavne sanacije usklajen z zavodom za ribištvo ter zavodoma za varstvo narave in kulturne dediščine.” Ob branju spodnjega članka postane razvidno, da direktorica Direkcije RS za vode govori neresnico. Strokovna zavoda, ki ju navaja in sta se odzvala z odgovoroma (ZRSVN se ni) pravita, da program popoplavne sanacije pač ni usklajen z njimi. Zanimivo kaj vse si lahko privoščijo naši odločevalci… https://n1info.si/novice/slovenija/konec-betoniranja-vodotokov-minister-zdaj-je-cas-za-razmislek-kako-naprej

MINISTER HE BREŽICE OZNAČIL ZA SUPER PROJEKT

MINISTER HE BREŽICE OZNAČIL ZA SUPER PROJEKT

Minister je le 16 dni po izjavi, da bodo od zdaj naprej vodotoke popoplavno urejali z “na naravi temelječimi rešitvami” obiskal eno najbolj okoljsko problematičnih hidroelektrarn v Sloveniji – HE Brežice – in jo oklical kot dober primer projekta, ki bazira na naravi temelječih rešitvah. Farsa ne bi mogla biti bolj popolna, krvniki rek pa bolj arogantni in požrešni. To bo še pestro… Povezava do novice: https://www.gov.si/…/2024-06-06-minister-novak-si…/…  Vir fotografije: Ministrstvo za naravne vire in prostor

ANOTHER DELIVERY OF PLASTIC TO EDI RAMA

ANOTHER DELIVERY OF PLASTIC TO EDI RAMA

Eight years after our first Balkan Rivers Tour the same concept managed to bring people to Tirana again. More than 1.500 people from 37 villages signed the pipe petition as it toured through the Sushica Valley! It is great to see the charge is still strong and that the locals are still super determined, but it’s at the same time sad to realize governments and developers see no problem or obstacle in harming now National Park on Vjosa and tributaries. “The construction on site must stop immediately. This project will destroy a whole valley by leaving the people, livestock, and land without water. We will not allow this to happen, […]

MINISTER ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR PRIZNAL, DA SO ŠLI POSEGI V VODOTOKE PREKO MEJE

MINISTER ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR PRIZNAL, DA SO ŠLI POSEGI V VODOTOKE PREKO MEJE

Vsi, ki ste prispevali vnose v naš zbirnik posegov v vodotoke – vaše delo ni bilo zaman! Včeraj se je odvila 20. redna seja Državnega zbora, na kateri je Dr. Tatjana Greif zastavila poslansko vprašanje ministru za naravne vire in prostor g. Jožetu Novaku. Na spodnjem posnetku med 20:00 in 32:00 lahko prisluhnete odgovoru ministra. https://365.rtvslo.si/arhiv/redne-seje-drzavnega-zbora/175047160 V njem se minister posuje s pepelom in med drugim prizna, da so interventni sanacijski ukrepi na vodotokih zaključeni in da bodo od zdaj naprej (zdaj se šele zares začne!) vodotoke urejali z na naravi temlječimi rešitvami, saj je šlo do zdaj pogosto »preko meje«. Pove tudi, da ima s seboj nekaj opozoril in […]

100 VNOSOV V ZBIRNIK POSEGOV V VODOTOKE – IZJAVA ZA JAVNOST

100 VNOSOV V ZBIRNIK POSEGOV V VODOTOKE – IZJAVA ZA JAVNOST

Lanske visoke vode, ki so zaradi neprimerno umeščene infrastrukture in dolgoletnega napačnega upravljanja z vodami povzročile katastrofalne poplave, so sprožile val zakonskih sprememb in novitet, ki trenutno na vodotokih povzročajo pravi divji zahod. Slabo načrtovani posegi, odsotnost medresorskega usklajevanja in celovitega pristopa, uporaba pol stoletja starih in preverjeno neučinkovitih gradbenih praks, ter zavezanost rok naravovarstvenih služb botrujejo k najbrž največjemu sistematičnemu uničevanju rek v Sloveniji doslej. Na žalost vse omenjeno ne bo prineslo večje poplavne zaščite, prej nasprotno, bo pa porabilo nepredstavljivo velike količine javnega denarja za to, da se uniči kar je Sloveniji in Slovencem v ponos in velik ekonomski doprinos, mnogim ranljivim rastlinskim in živalskim vrstam pa predstavlja […]

OBRAZEC ZA VNOS FOTOGRAFIJ POSEGOV NA VODOTOKIH

OBRAZEC ZA VNOS FOTOGRAFIJ POSEGOV NA VODOTOKIH

Da ne bo pomote – ureditev stanja na vodotokih po lanskih poplavah je nujno potrebna in niti slučajno nismo proti njej – problem je v načinu, kako so se odločevalci zadeve lotili. Trenutni modus operandi so nepremišljeni in ultra dragi posegi na horuk, ki so v korist zgolj izvajalcem, rekam in ljudem ob njih pa v pogubo. Z željo, da dobimo podroben vpogled v stanje na terenu, vas vabimo k sodelovanju pri zbiranju fotografij spornih praks in posegov. Obrazec za vnos fotografij in opažanj je tule: https://balkanriverdefence.org/zbirnik-posegov-na-vodotokih/ Naš dolgoročni cilj je odpreti širšo debato na to temo in ponuditi priliko ter glas strokovnjakom, ki predlagajo bolj premišljene (in cenejše) rešitve, […]

NAPAČEN PRISTOP K UPRAVLJANJU Z VODOTOKI

NAPAČEN PRISTOP K UPRAVLJANJU Z VODOTOKI

“Ljudje so videli problem v tem, da struge niso bile očiščene. V naravi reke je, da ponekod material odnaša zaradi erozijskih procesov in ga potem nekje drugje odlaga. Sami smo zožili strugo reke v kanale. Ko prinese material in se začne odlagati, se pretočnost zmanjša in izgleda, da ne čistimo strug. To je Sizifovo delo. To je zelo drago. Koncesionarji, podjetja, ki izvajajo čiščenje, precejšnje zneske nato izdajajo Direkciji. Država pa to plača” je jasno povedal človek, ki ve, kakšna je dinamika rek, dr. Igor Zelnik z Biotehniške fakultete. Kako zadeva izgleda v praksi pa lepo prikaže zgornja fotografija nedavnih ‘nujnih intervencijskih del’ na Ščavnici. Dobro plačano Sizifovo delo…

KAM GREDO MILIJONI ZA ‘VZDRŽEVANJE’ VODOTOKOV?

KAM GREDO MILIJONI ZA ‘VZDRŽEVANJE’ VODOTOKOV?

Od leta 2019 do danes je bilo petim koncesionarjem zasebnikom, katerim je prepuščena ‘skrb’ za vodotoke, podeljenih slabih 108 milijonov EUR javnega denarja. Po avgustovskih poplavah ob pomoči zakona ZORZFS bodo ti zneski poleteli v nebo. Dosedanja ‘intervencijska’ dela kažejo na to, da so se gavnarji sanacije lotili brez načrta, skrajno nestrokovno in na način, ki ne bo prinesel željenih učinkov. Rekam in potokom po zgledih iz 60. let prejšnjega stoletja namreč sistematično ravnajo struge in jih s pomočjo neštetih škarp in kamnitih zložb spreminjajo v kanale, ki bodo zadrževalni čas vode zmanjšali, njeno hitrost pa le še povečali. Rezlutat je na žalost znan. Več informacij o zadevi najdete TULE.

BAGRI V SLOVENSKIH REKAH

BAGRI V SLOVENSKIH REKAH

Avgustovske visoke vode, ki so na mnogih krajih, kjer je bila infrastruktura preblizu rekam, povzročile katastrofalne poplave, so ob obilici denarja za obnovo postale imenitna prilika za ‘vojno dobičkarstvo’ in dokončno uničenje vsega, kar še dokaj naravno teče na sončni strani Alp. Če so novi predlagani hidroenergetski jezovi huda grožnja našim rekam, je izvajanje Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanu finančnih sredstev (ZORZFS) lahko njihov pogreb. Ureditev stanja na vodotokih je nujno potrebna in niti slučajno nismo proti njej, problem je le v načinu, kako so se odločevalci zadeve lotili. Če bo njihov modus operandi še naprej čim bolj na horuk porabiti čim več betona, armatur in nestrokovnosti ter s […]