NERESNICE IZ UST DIREKTORICE DIREKCIJE RS ZA VODE

“Na direkciji za vode so pojasnili, da je program popoplavne sanacije usklajen z zavodom za ribištvo ter zavodoma za varstvo narave in kulturne dediščine.”

Ob branju spodnjega članka postane razvidno, da direktorica Direkcije RS za vode govori neresnico. Strokovna zavoda, ki ju navaja in sta se odzvala z odgovoroma (ZRSVN se ni) pravita, da program popoplavne sanacije pač ni usklajen z njimi. Zanimivo kaj vse si lahko privoščijo naši odločevalci…

https://n1info.si/novice/slovenija/konec-betoniranja-vodotokov-minister-zdaj-je-cas-za-razmislek-kako-naprej