PROŠNJA DRŽAVNEMU SVETU ZA OBRAVNAVNO SPORNEGA 42. ČLENA ZIUZEOP-A (»protikorona zakon«)

Zatem, ko smo skupina biologov, naravovarstvenikov in okoljevarstvenikov (ihtiologi, ribiči in širša strokovna javnost smo se organizirali v skupino neodvisnih strokovnjakov) 28.4. vladi RS pred obravnavo novega zakona ZIUZEOP-A poslali “Poziv vladi k umiku oz. preoblikovanju določenih členov novega ZIUZEOP-A (»protikorona zakon«)” (https://balkanriverdefence.org/news/poziv-vladi-k-umiku-oz-preoblikovanju-clenov-novega-protikorona-zakona/) z 989 podpisi,  smo poziv poslali še na Državni zbor in na Državni svet. Državni svet je imel 29.4. sejo; odločili so se, da bodo možnost vložitve veta na sporne člene podaljšali za 1 teden, vendar se seja Državnega sveta RS, kjer se lahko prične pogovarjati o spornem 42. členu, začela že 30.4. ob 12h.

Zato smo svetnikom Državnega sveta, ki so bili prisotni na tej seji, s strani nevladnih in drugih organizacij 30.4. do 12h poslali prošnjo po obravnavi spornega 42.člena in o vključevanju le-tega v interventni zakon.

Spodnjo prošnjo smo poslali na spletne naslove 3 svetnikov: mag. Peter Požun, Branimir Štrukelj in dr. Branka Kalenić Ramša.

Prošnja_DS_30.4.