POZIV VLADI K UMIKU OZ. PREOBLIKOVANJU ČLENOV NOVEGA PROTIKORONA ZAKONA

POZIV VLADI K UMIKU OZ. PREOBLIKOVANJU ČLENOV NOVEGA PROTIKORONA ZAKONA

ZADEVA: Poziv vladi k umiku oz. preoblikovanju določenih členov novega ZIUZEOP-A (»protikorona zakon«).   Od 28. 4. do 30. 4. v parlamentu RS po nujnem postopku obravnavan Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), tako imenovani »protikorona zakon«.   V kolikor se predlagani zakon sprejme v celoti in se začne tudi izvajati, bodo posledice za okolje katastrofalne.   Biologi, naravovarstveniki in okoljevarstveniki, ihtiologi, ribiči in širša strokovna javnost smo se organizirali v skupino neodvisnih strokovnjakov, ki podaja poziv vladi v zvezi z opisano problematiko.   Vse zainteresirane posameznice in posameznike, inštitucije in organizacije, ki vam je […]