3 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

3 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

Le še trije dnevi nas ločijo od dneva D! INFO: Sava je skoraj 1.000 kilometrov dolga reka, ki teče od Bohinja in Podkorena prek Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije vse do Beograda, kjer se izlije v Donavo. Zanimivo ima jezove le v Sloveniji. Na naših skupno 250 kilometrih reke jih je kar 16; HE Mokrice bi postale 17., če se uresničijo načrti za verigo hidroelektrarn na srednji Savi pa bo skupno število jezov na tej mistični reki kar 29. No, od meje s Hrvaško vse do Donave 750 kilometrov teče prosta… Predlagane HE Mokrice bi s poplavitvijo izjemno pomembnih brzic pri Mostecu in prekinitvijo povezave s Krko uničila […]