MINISTER ZA OKOLJE IN PROSTOR IŠČE GENERALNEGA SEKRETARJA

ODLIČNA PRILOŽNOST ZA PRAV VSAKEGA IZMED NAS!

Po kadrovskih zamenjavah v vrhu varnostnih in nadzornih institucij so prišle na vrsto tudi institucije, ki oblikujejo in izvajajo politike na okoljskem področju. Na spletni strani vlade je objavljenih 6 natečajev za vodilna mesta v Ministrstvu za okolje in prostor ter v organih v sestavi ministrstva:

– glavni inšpektor inšpektorata RS za okolje in prostor
(https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/glavni-inspektor-inspektorata-republike-slovenije-za-okolje-in-prostor/)
– generalni direktor Agencije RS za okolje
(https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/generalni-direktor-agencije-republike-slovenije-za-okolje/)
– direktor Direkcije RS za vode
(https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/direktor-direkcije-republike-slovenije-za-vode/)
– generalni direktor Direktorata za okolje
(https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/generalni-direktor-direktorata-za-okolje/)
– generalni direktor Direktorata za vode in investicije
(https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/generalni-direktor-direktorata-za-vode-in-investicije-2/)
– generalni sekretar na Ministrstvu za okolje
(https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/generalni-sekretar-na-ministrstvu-za-okolje-in-prostor/)

Služba je generalnega sektretarja na MOP je dobro plačana, glede na to, da je minister električar, posebne kompetence niso potrebne. Precej podobno je z ostalimi razpisanimi pozicijami. Verjemite, vsak od nas lahko za naravo in okolje naredi manj škode kot obstoječa ekipa.

Lepo bi bilo pokazati, da nam je mar za naravo in okolje tudi s tem, da se nas čim več prijavi na odprte razpise in s tem pokažemo svojo konstruktivnost in pripravljenost do sodelovanja pri soodločanju pod novimi pogoji, ko je soodločanje večini nevladnim organizacijam in javnosti onemogočeno.

Vse informacije o tem, kako se prijavite na razpise in kam prijavo pošljete pa na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/?status=ongoing&title=&org%5B%5D=31&date=&nrOfItems=20