NAPAČEN PRISTOP K UPRAVLJANJU Z VODOTOKI

“Ljudje so videli problem v tem, da struge niso bile očiščene. V naravi reke je, da ponekod material odnaša zaradi erozijskih procesov in ga potem nekje drugje odlaga. Sami smo zožili strugo reke v kanale. Ko prinese material in se začne odlagati, se pretočnost zmanjša in izgleda, da ne čistimo strug. To je Sizifovo delo. To je zelo drago. Koncesionarji, podjetja, ki izvajajo čiščenje, precejšnje zneske nato izdajajo Direkciji. Država pa to plača” je jasno povedal človek, ki ve, kakšna je dinamika rek, dr. Igor Zelnik z Biotehniške fakultete.

Kako zadeva izgleda v praksi pa lepo prikaže zgornja fotografija nedavnih ‘nujnih intervencijskih del’ na Ščavnici. Dobro plačano Sizifovo delo…