OBRAZEC ZA VNOS FOTOGRAFIJ POSEGOV NA VODOTOKIH

OBRAZEC ZA VNOS FOTOGRAFIJ POSEGOV NA VODOTOKIH

Da ne bo pomote – ureditev stanja na vodotokih po lanskih poplavah je nujno potrebna in niti slučajno nismo proti njej – problem je v načinu, kako so se odločevalci zadeve lotili. Trenutni modus operandi so nepremišljeni in ultra dragi posegi na horuk, ki so v korist zgolj izvajalcem, rekam in ljudem ob njih pa v pogubo. Z željo, da dobimo podroben vpogled v stanje na terenu, vas vabimo k sodelovanju pri zbiranju fotografij spornih praks in posegov. Obrazec za vnos fotografij in opažanj je tule: https://balkanriverdefence.org/zbirnik-posegov-na-vodotokih/ Naš dolgoročni cilj je odpreti širšo debato na to temo in ponuditi priliko ter glas strokovnjakom, ki predlagajo bolj premišljene (in cenejše) rešitve, […]

NAPAČEN PRISTOP K UPRAVLJANJU Z VODOTOKI

NAPAČEN PRISTOP K UPRAVLJANJU Z VODOTOKI

“Ljudje so videli problem v tem, da struge niso bile očiščene. V naravi reke je, da ponekod material odnaša zaradi erozijskih procesov in ga potem nekje drugje odlaga. Sami smo zožili strugo reke v kanale. Ko prinese material in se začne odlagati, se pretočnost zmanjša in izgleda, da ne čistimo strug. To je Sizifovo delo. To je zelo drago. Koncesionarji, podjetja, ki izvajajo čiščenje, precejšnje zneske nato izdajajo Direkciji. Država pa to plača” je jasno povedal človek, ki ve, kakšna je dinamika rek, dr. Igor Zelnik z Biotehniške fakultete. Kako zadeva izgleda v praksi pa lepo prikaže zgornja fotografija nedavnih ‘nujnih intervencijskih del’ na Ščavnici. Dobro plačano Sizifovo delo…

KAM GREDO MILIJONI ZA ‘VZDRŽEVANJE’ VODOTOKOV?

KAM GREDO MILIJONI ZA ‘VZDRŽEVANJE’ VODOTOKOV?

Od leta 2019 do danes je bilo petim koncesionarjem zasebnikom, katerim je prepuščena ‘skrb’ za vodotoke, podeljenih slabih 108 milijonov EUR javnega denarja. Po avgustovskih poplavah ob pomoči zakona ZORZFS bodo ti zneski poleteli v nebo. Dosedanja ‘intervencijska’ dela kažejo na to, da so se gavnarji sanacije lotili brez načrta, skrajno nestrokovno in na način, ki ne bo prinesel željenih učinkov. Rekam in potokom po zgledih iz 60. let prejšnjega stoletja namreč sistematično ravnajo struge in jih s pomočjo neštetih škarp in kamnitih zložb spreminjajo v kanale, ki bodo zadrževalni čas vode zmanjšali, njeno hitrost pa le še povečali. Rezlutat je na žalost znan. Več informacij o zadevi najdete TULE.

BAGRI V SLOVENSKIH REKAH

BAGRI V SLOVENSKIH REKAH

Avgustovske visoke vode, ki so na mnogih krajih, kjer je bila infrastruktura preblizu rekam, povzročile katastrofalne poplave, so ob obilici denarja za obnovo postale imenitna prilika za ‘vojno dobičkarstvo’ in dokončno uničenje vsega, kar še dokaj naravno teče na sončni strani Alp. Če so novi predlagani hidroenergetski jezovi huda grožnja našim rekam, je izvajanje Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanu finančnih sredstev (ZORZFS) lahko njihov pogreb. Ureditev stanja na vodotokih je nujno potrebna in niti slučajno nismo proti njej, problem je le v načinu, kako so se odločevalci zadeve lotili. Če bo njihov modus operandi še naprej čim bolj na horuk porabiti čim več betona, armatur in nestrokovnosti ter s […]