ROZMAN ODDAL PRIJAVO NA RAZPIS GENERALNEGA SEKRETERJA NA MOP

Rok Rozman je danes na Ministrstvo za okolje in prostor oddal prijavo na razpis za generalnega sekretarja ministra Vizjaka.

Rozman:
“Kljub temu, da ne izpolnjujem razpisnih pogojev sem, v luči kompetenc ministra za okolje in prostor in ostalih vladnih kadrovskih novosti, oddal prijavo. Včasih so rekli, da naj bi ljudje na položajih dajali zgled družbi…tokrat ga upoštevam”

Tole je motivacijsko pismo, ki ga je priložil:

Zadeva: Motivacijsko pismo k prijavi na prosto delovno mesto generalnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor

Spoštovani,

prijavljam se na prosto delovno mesto generalnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je bilo dne 10. 6. 2020 objavljeno na spletni strani vlade Republike Slovenije. Glede na to, da imam dolgoletne izkušnje delovanja na področju, na katerega se razpis nanaša, menim, da sem ustrezen kandidat za razpisano delovno mesto.

Na podlagi svojih dosedanjih izkušenj namreč razumem, kako se politične odločitve odražajo v realnem življenju in zato vem, da pri opravljanju službe generalnega sekretarja ne gre zgolj za podpisovanje dokumentov. Vem, da podpisi na papirju pomenijo odločitev o tem, ali bo neka vas šla pod vodo ali ne, odločitev o tem, ali bodo sosedje sosežigalnic umirali za rakom, ali bo neka populacija živali izumrla ali ne.

Povedano drugače, pri opravljanju te službe ne bi postal od konkretnih posledic distanciran izvajalec birokratskih del, saj si znam predstavljati konkretne posledice podpisanih dokumentov in verjamem, da lahko pomembno doprinesem k njihovi vsebini. Narava mi namreč ne predstavlja nekaj abstraktnega, ampak je ta moj dom. Poleg vsega, kar vključuje moj življenjepis, menim, da sem primeren za opravljanje službe generalnega sekretarja tudi zato, ker mi katerekoli služba nikdar ne pomeni več, kot mi pomeni pravičnost.

V zvezi s tem verjamem, da je spremembe v smeri pravičnosti v največji meri mogoče zagotavljati prav na sistemski ravni. Pri tem privzemam, da boj za naravo in za ljudi ni niti približno ločen, ampak gre za isti boj, kar ni nepomembno, saj je pri opravljanju te službe neizbežno soočanje s težavami, ki pa niso oddaljene, se ne dogajajo samo ljudem na drugi strani sveta, ampak se dogajajo tudi tukaj. Ob tem verjamem tudi, da uničenje narave ni nujno, ampak je njeno uničenje le posledica partikularnih interesov peščice ljudi na poziciji moči. Razumevanje, da generalni sekretar ni nekdo, ki je v službi konkretnih posameznikov ali posameznic ter kapitala, ampak je v službi vseh prebivalcev in prebivalk države, predstavlja mojo dodatno prednost za opravljanje te službe.

Za zaključek dodajam, da se že od majhnega ukvarjam s športom, zato vem kaj pomeni tekmovalnost in vem, da ta ne pripelje nikamor. Tisto, kar resnično omogoča dosežke sta sodelovanje in solidarnost. Kot je mogoče razbrati iz zapisanega, sem timsko usmerjen in hkrati sposoben samostojnega dela ter ob tem izrazito nekonflikten, vsaj vse dokler nam cilj delovanja predstavlja skupno dobro, torej dobro vseh in vsega, ne pa doseganje lastnih partikularnih interesov.

Rok Rozman