SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI ZA AMANDMA

Včeraj je bilo na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor videnega in rečenega že več kot dovolj.

7 poslank in poslancev je glasovalo PROTI amandmaju. Tem hvala za uporabo razuma in hrbtenice. V imenu vseh smo jim to že povedali, zato prosimo, da njihovih e-nabiralnikov ne zasuvate več.

Tule je pa seznam 12 poslank in poslancev, ki so glasovali ZA amandma na amandma k ZON. Druščina ima še vedno enake e-mail naslove, mnogi pa imajo tudi privatne profile na socialnih medijih. Kontaktirajte jih, kakor vam veli vest 😉

Bojan Podkrajšek, SDS
Ljubo Žnidar, SDS
Franci Kepa, SDS
Leon Merjasec, SDS
Boris Doblekar, SDS
Franc Rosec, SDS
Gregor Perič, SMC
Mateja Udovč, SMC
Janja Sluga, SMC
Dušan Šiško, SNS
Ivan Hršak, DESUS
Mihael Prevc, NSi

POŠLJI E-SPOROČILO POSLANCEM, KI SO GLASOVALI ZA AMANDMA

še njihovi mail naslovi:
bojan.podkrajsek@dz-rs.si,
ljubo.znidar@dz-rs.si,
franci.kepa@dz-rs.si,
leon.merjasec@dz-rs.si,
boris.doblekar@dz-rs.si,
franc.rosec@dz-rs.si,
gregor.peric@dz-rs.si,
mateja.udovc@dz-rs.si,
janja.sluga@dz-rs.si,
dusan.sisko@dz-rs.si,
ivan.hrsak@dz-rs.si,
mihael.prevc@dz-rs.si