PETICIJA: POSLANCI, USTAVITE PRODAJO NARAVE IN NAŠE PRIHODNOSTI

V sredo (20.5.2020) na vladi potrjeni tretji protikoronski zakon (PKP3) s svojim 2. členom do konca 2021 izničuje takorekoč vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji velikih objektov:

  1. Investitorjem omogoča, da gradijo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
  2. Pristojne javne zavode podreja in postavlja v službo zasebnih investitorjev.
  3. Odpira vrata za zlorabe, saj iz postopkov meče vse, ki lahko nanje opozorijo, s čimer tudi:
  4. Ukinja nadzor sodišč nad odločitvami ministrstva za okolje.

Pozivamo poslance, da zavrnejo določila zadnjega proti-koronskega zakona, ki izničuje vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo do konca leta 2021. Zakaj? Zato, ker:

PETICIJA

Hočemo razvoj. A ne razvoja, ki bo uničil reke, krčil gozdove, zabetoniral najboljša kmetijska zemljišča in opustošil našo biodiverziteto.

Hočemo investicije. A ne investicij, katerih cilj je samo dobiček vlagateljev brez ozira na trajnostni razvoj družbe in gospodarstva.

Hočemo delovna mesta. A ne delovnih mest, ki so pred gradnjo obljubljena, po koncu projekta pa o njih ni ne duha ne sluha.

Hočemo ministrstvo za okolje, ki bo ščitilo okolje in varovalo naravo ter strogo presojalo vplive potencialnih investicij na okolje – ne pa spodbujalo gradbene investicije za vsako ceno.

Hočemo močne varovalke pred napakami in korupcijo. Zato hočemo možnost, da se dvomljive odločitve ministrstev presojajo tudi na sodišču.

Hočemo strokovnost. Zato hočemo, da imajo strokovnjaki iz javnih zavodov pomembno besedo pri izdaji gradbenih dovoljenj, in hočemo, da imajo javni zavodi pravico do negativnega mnenja.

Hočemo javno razpravo. Zato hočemo, da se upošteva mnenje civilne družbe in strokovnjakov. Ne pa sprejemanja ukrepov, ki ne uživajo podpore javnosti in so v nasprotju z ustavo, okoljskim pravom EU in mednarodnimi konvencijami.

Hočemo trajnosti razvoj. Zato hočemo preoblikovanje gospodarstva in družbe tako, da se ohranja in varuje naše naravne vire – za nas in za prihodnje generacije.

Hočemo zeleno, varno in demokratično prihodnost zase in za vse, ki pridejo za nami. 

Zato poslance pozivamo: zavrnite sporna določila zadnjega proti-koronskega paketa.

PODPIŠI PETICIJO

ZAKAJ JE PKP3 PROBLEM