AKCIJA: POPLAVA E-POŠTE SVETNIKOM DRŽAVNEGA SVETA!

AKCIJA: POPLAVA E-POŠTE SVETNIKOM DRŽAVNEGA SVETA!

28.04. 2020 je bil v DZ potrjen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Ta zakon v spornem 42. členu določa, da se za novim 100.a členom doda naslov novega 23.A poglavja Gradnja objektov in novi 100.b do 100.h členi. S tem se onemogoča tako mnenjedajalce javnih inštitucij s področja varstva okolja kot tudi nevladne organizacije na področju varovanja okolja. Na ta način novi zakon na široko odpira vrata investitorjem za izvedbo okolju škodljivih projektov. V kolikor se predlagani zakon začne tudi izvajati, bodo posledice za okolje in demokratično družbo katastrofalne. Te posledice se tičejo […]