AKCIJA: POPLAVA E-POŠTE SVETNIKOM DRŽAVNEGA SVETA!
28.04. 2020 je bil v DZ potrjen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Ta zakon v spornem 42. členu določa, da se za novim 100.a členom doda naslov novega 23.A poglavja Gradnja objektov in novi 100.b do 100.h členi. S tem se onemogoča tako mnenjedajalce javnih inštitucij s področja varstva okolja kot tudi nevladne organizacije na področju varovanja okolja. Na ta način novi zakon na široko odpira vrata investitorjem za izvedbo okolju škodljivih projektov.

V kolikor se predlagani zakon začne tudi izvajati, bodo posledice za okolje in demokratično družbo katastrofalne. Te posledice se tičejo vseh nas.

Naše dosedanje akcije:

28.04. 2020 smo se biologi, naravovarstveniki in okoljevarstveniki, ihtiologi, ribiči in širša strokovna javnost organizirali v skupino neodvisnih strokovnjakov, ki je v zvezi z opisano problematiko poslala poziv vladi RS, naj spornega 42. člena ne sprejme. Poziv je podpisalo 65 organizacij in 924 posameznikov.
DRŽAVNI ZBOR POZIVA NI UPOŠTEVAL IN JE ZAKON ZIUZEOP-A VKLJUČNO Z 42. ČLENOM SPREJEL.

30.04. 2020 smo 3 svetnikom Državnega sveta, ki so bili tega dne prisotni na seji, poslali prošnjo po obravnavi spornega 42.člena glede vključevanja le-tega v interventni zakon.
DRŽAVNI SVET NI UPOŠTEVAL PROŠNJE TER NI SPREJEL VETA NA ZIUZEOP-A.


SEDAJ JE NA VSEH NAS, DA UPORABIMO ŠE ZADNJI VZVOD DEMOKRACIJE IN PRAVNE DRŽAVE – PRITISK NA DRŽAVNI SVET, DA ZAHTEVA ZAČETEK PREDNOSTNEGA POSTOPKA USTAVNE PRESOJE 42. člena ZIUZEOP-A.

 

Pritisk bo deloval le v primeru, da državljani Republike Slovenije na elektronsko pošto vseh 41 svetnikov Državnega sveta čimprej pošljemo poplavo sporočil z vsebino, ki od njih zahteva začetek postopka ustavne presoje 42. člena ZIUZEOP-A, skupaj z zahtevo za njegovo zadržanje.

Kako se lahko pridružiš pobudi?

Do ponedeljka, 11. 05. 2020, na spodnje e-mail naslove svetnikov Državnega sveta pošlji elektronsko pošto z zadevo “ZAHTEVA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 42. člena ZIUZEOP-A NA USTAVNEM SODIŠČU” in svojim lastnim sporočilom svetnikom, ki naj vključuje naslednji stavek:
“Kot državljan/ka Republike Slovenije od vas kot svetnika Državnega sveta zahtevam, da začnete postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), skupaj z zahtevo za zadržanje izvršitve 42. člena zakona.”

POMEMBNO!
V kolikor vam ni odveč, prosimo da nas na naslov reknedamo@balkanriverdefence.org, obvestite o tem, da ste zahtevo posredovali na Državni svet, saj bomo le tako lahko prešteli, koliko ljudi se je z zahtevo obrnilo na svetnike Državnega sveta.

In še nasvet: Bodite direktni, a korektni. Pokažimo vsem skupaj, da smo mi tisti, ki znamo debato držati na dostojnem nivoju.

E-naslovi svetnikov:
igor.antauer@ds-rs.si
dejan.crnek@ds-rs.si
rajko.fajt@ds-rs.si
matjaz.gams@ds-rs.si
franc.golob@ds-rs.si
mitja.gorenscek@ds-rs.si
tomaz.horvat@ds-rs.si
tone.hrovat@ds-rs.si
lidija.jerkic@ds-rs.si
branka.kalenic.ramsak@ds-rs.si
franc.kangler@ds-rs.si
danijel.kastelic@ds-rs.si
bojan.kekec@ds-rs.si
janos.kern@ds-rs.si
samer.khalil@ds-rs.si
oskar.komac@ds-rs.si
bojan.kontic@ds-rs.si
alojz.kovsca@ds-rs.si
marija.lah@ds-rs.si
marjan.maucec@ds-rs.si
srecko.ocvirk@ds-rs.si
milan.ozimic@ds-rs.si
boris.popovic@ds-rs.si
bojana.potocan@ds-rs.si
peter.pozun@ds-rs.si
bojan.rezun@ds-rs.si
miroslav.ribic@ds-rs.si
franci.rokavec@ds-rs.si
ladislav.rozic@ds-rs.si
joze.smole@ds-rs.si
dusan.strnad@ds-rs.si
branimir.strukelj@ds-rs.si
branko.sumenjak@ds-rs.si
matjaz.svagan@ds-rs.si
davorin.tercon@ds-rs.si
branko.tomazic@ds-rs.si
igor.velov@ds-rs.si
bogomir.vnucec@ds-rs.si
marko.zidansek@ds-rs.si
cvetko.zupancic@ds-rs.si
gp@ds-rs.si