ANNOUNCEMENT OF ALLIANCE FOR THE SAVA

ANNOUNCEMENT OF ALLIANCE FOR THE SAVA

On Wednesday, November 25th Alliance for the Sava announced their formation and future activities with the online press conference. Together with Balkan River Defence, alliance to defend river Sava against proposed 10 HPPs in comprised of: – Eko krog – Zavod Leeway Collective – Mladi za podnebno pravičnost – Inštitut Lutra – Društvo za preučevanje rib Slovenije – Civilna iniciativa Za Savo Litija – Zavod Revivo – Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja This kind of joining forces in the field of nature conservation is one of the first ones in Slovenia. The goal of alliance is preservation of the Sava river and enabling a proper sustainable development […]

ZAČETEK DELOVANJA SKUPINE ZA SAVO

ZAČETEK DELOVANJA SKUPINE ZA SAVO

V sredo, 25.11. je s tiskovno konferenco in prijavo koncesijske pogodbe o HE na Srednji Savi Protikorupcijski komisiji skupina Za Savo udarno pričela s svojim delovanjem. Skupino poleg gibanja Balkan River Defence tvori še osem ostalih organizacij: – Eko krog – Zavod Leeway Collective – Mladi za podnebno pravičnost – Inštitut Lutra – Društvo za preučevanje rib Slovenije – Civilna iniciativa Za Savo Litija – Zavod Revivo – Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja Tovrstno združenje je eno prvih v Sloveniji na področju varovanja narave in okolja. Cilj skupine je ohranitev reke Save in predvsem omogočanje pravega trajnostnega razvoja Zasavske regije. Vabljeni k spremljanju dogajanja ob Savi tudi […]