POLLUTED WATER SAMPLES BROUGHT TO LABORATORY

POLLUTED WATER SAMPLES BROUGHT TO LABORATORY

Following sampling protocol we collected samples of water from the Soča after a leak from the TKK factory on April 21st. The samples of polluted water from Trnovo and Kobarid were delivered to the National Laboratory for Health, Environment and Food, today, to perform an independent analysis. Why? Because of the fact that on the day of the spill, the director of TKK didn’t have any clue about the amount of spilled substance or the type of compound leaked. And the fact that the police did not allow concerned locals to access to the location that inspectors were doing official sampling. Due to these factors, we have reason to doubt […]

VZORCE ONESNAŽENE VODE DALI V ANALIZO

VZORCE ONESNAŽENE VODE DALI V ANALIZO

Danes smo vzorce vode iz Soče, ki smo jih po včerajšnjemu izpustu iz tovarne TKK po vzorčevalnem protokolu zbrali  v Trnovem in Kobaridu, dostavili na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Zakaj? Zato, ker po vrhunskem sprenevedanju direktorja TKK glede količine izlite snovi in tipa spojine ter dejstvu, da policisti na kraj uradnega vzorčenja inšpektorjev niso dovolili dostopa zaskrbljenim domačinom, upravičeno dvomimo v objektivnost uradnih rezultatov analiz. Rezultati analiz bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici naslednjega tedna.