ROMUNSKA REKA BASCA MARE JE REŠENA!

ROMUNSKA REKA BASCA MARE JE REŠENA!

Včeraj zvečer se je pokazalo, da je potrebna le ljubezen do reke, zagnani domačini in odločnost. Dobili smo sporočilo od našega dragega romunskega prijatelja Catalina Campeanuja, da so rešili reko Basca Mare! Odkar smo bili tam v njihovi osupljivi dolini z Balkan Rivers Tour 4, sta se on in Calin Dejeu iz NVOja Declic borila v sodnemu sporu proti nezakoniti gradnji jezu. No, zdaj so zmagali in reka bo tekla prosto! Ne bi mogli biti bolj srečni in ponosni nanje. Dokazali ste, da se da, fantje, čestitke! Na to se pije!

ROMANIAN BASCA MARE RIVER IS SAVED!

ROMANIAN BASCA MARE RIVER IS SAVED!

Yesterday evening it became evident that all it takes is love towards a river, crazy local individuals and a set decision. We got a message from our dear Romanian friend Catalin Campeanu saying they saved the Basca Mare river for good! Ever since we were there in their stunning valley with Balkan Rivers Tour 4, himself and Calin Dejeu from Declic were fighing a court case agains the illegal dam construction. Well, now they won and the river will run free! We couldn’t be happier and more proud of them. You proved it can be done guys, congratulations! Now, let’s drink to that!