KAM GREDO MILIJONI ZA ‘VZDRŽEVANJE’ VODOTOKOV?

KAM GREDO MILIJONI ZA ‘VZDRŽEVANJE’ VODOTOKOV?

Od leta 2019 do danes je bilo petim koncesionarjem zasebnikom, katerim je prepuščena ‘skrb’ za vodotoke, podeljenih slabih 108 milijonov EUR javnega denarja. Po avgustovskih poplavah ob pomoči zakona ZORZFS bodo ti zneski poleteli v nebo. Dosedanja ‘intervencijska’ dela kažejo na to, da so se gavnarji sanacije lotili brez načrta, skrajno nestrokovno in na način, ki ne bo prinesel željenih učinkov. Rekam in potokom po zgledih iz 60. let prejšnjega stoletja namreč sistematično ravnajo struge in jih s pomočjo neštetih škarp in kamnitih zložb spreminjajo v kanale, ki bodo zadrževalni čas vode zmanjšali, njeno hitrost pa le še povečali. Rezlutat je na žalost znan. Več informacij o zadevi najdete TULE.