PROTI IZROČITVI OKOLJA ENERGETIKI

Bliža se referendumski trojček in eno od referendumskih vprašanj se nanaša na Zakon o spremembah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-J).

Ta zakon med drugim predvideva razgradnjo obstoječega ministrstva za okolje in prostor (MOP). Del delovnega področja MOP, ki se nanaša na delovno področje varovanja okolja, upravnih postopkov na področju okolja – vključno s celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) ter sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov, bo prenesen v pristojnost novega ministrstva, to je Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Nasprotujemo prenosu upravnih postopkov na področju okolja v isti resor z energetiko, saj gre za nezdružljiv konflikt interesov, katerega rezultat bo popolna podreditev okolja in narave investitorskim interesom energetike.

Zaradi zapisanega smo iniciativa Balkan River Defence in Leeway Collective, zavod za promocijo in varovanje vodnih ekosistemov prispevali podpis pod javni poziv Proti razgradnji ministrstva za okolje: Proti izročitvi okolja energetiki!