ANALIZA VZORCEV VODE REKE SAVE V ZGORNJEM TOKU

ANALIZA VZORCEV VODE REKE SAVE V ZGORNJEM TOKU

Par mesecev pred našim vzorčenjem Save za potrebe analize okoljske DNK v sklopu BRT 5, je Maja Milovanović za potrebe diplomske naloge Milovanović M. Diplomsko delo: Analiza vzorcev vode reke Save v zgornjem toku na izbranih mestih. Strahinj: BC Naklo, 2022 prav tako vzorčila savsko vodo, le da za namen ugotavljanja kemijskega in mikrobiološkega stanja naše najdaljše reke. Dognanja njene študije so zbrana v sestavku na spodnji povezavi. Rezultati analiz so vzpodbudni, je pa res, da bi bilo stanje najbrž hudo drugačno, če bi Maja Savo vzorčila letošnjega avgusta. Takrat je bila višina vodostaja primerno nizka, da bi razkrila vse prikrite onesnaževalce, ki so se med njenim spomladanskim vzorčenjem, uspeli […]

URADNI ODZIV NA VPRAŠANJA

URADNI ODZIV NA VPRAŠANJA

No, tale naša nedavna mala Facebook objava (https://www.facebook.com/photo/?fbid=510153891143235&set=a.483038090521482), je pa resnično šla v svet. Naš namen je bil prijazno opozoriti na potencialne (v bistvu zelo verjetne) posledice sprejetna novele Zakona o vladi, ki je predmet enega od treh nedeljskih referendumov. Nismo del kampanje, nismo se registrirali vanjo, smo le podpisniki poziva ‘Proti izročitvi okolja energetiki!’ https://www.dprs.si/sl/236-proti-izrocitvi-okolja-energetiki.html, ki jasno argumentira zakaj tovrstno razdiranje Ministrstva za okolje in prostor ter njegovega združevanja z energetiko prav lahko pomeni bridki konec slovenskih rek (mimogrede, podpisan je iz strani mnogih kredibilnih strokovnjakov). Po domače povedano smo zgolj navedli dejstva in opozorili na možne posledice tega, da se na vseh treh referendumih glasuje v en glas. […]

PROTI IZROČITVI OKOLJA ENERGETIKI

PROTI IZROČITVI OKOLJA ENERGETIKI

Bliža se referendumski trojček in eno od referendumskih vprašanj se nanaša na Zakon o spremembah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-J). Ta zakon med drugim predvideva razgradnjo obstoječega ministrstva za okolje in prostor (MOP). Del delovnega področja MOP, ki se nanaša na delovno področje varovanja okolja, upravnih postopkov na področju okolja – vključno s celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) ter sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov, bo prenesen v pristojnost novega ministrstva, to je Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Nasprotujemo prenosu upravnih postopkov na področju okolja v isti resor z energetiko, saj gre za […]