UNIČEVANJE ZAŠČITENE SOTESKE REKE SOČE

Lokalni šerifi dolino Soče že kar nekaj let zagnano spreminjajo v lunapark, njihov najnovejši projekt pa je šel še korak dlje. V trnovski soteski, ki je zaščitena z Naturo 2000 in je hkrati razglašena za naravno dediščino ter naravni spomenik, so se načrtno lotili črne gradnje. Navkljub prepovedim in nestrinjanju Zavoda za varstvo narave RS so pričeli (in že skoraj zaključili) z deli, ki so odkrila zapuščeno cesto in omogočila pristop do najbolj odročnega tolmuna reke Soče kar z avtom. Med deli so kamenje, skale in drevesa barbarsko porivali kar po klančini vse do Soče, kar lepo prikaže njihov odnos do narave te prelepe doline. Seveda se njihovi načrti tu ne končajo; načrtujejo še postavitev brvi prav prek tolmuna Otona (Soča med izvirom in sotočjem z Idrijco, kjer je zaščitena, ima 32 mostov in brvi) in ureditev tega, zadnjega kolikor toliko ohranjenega odseka za komercialni rafting.

Vsak skriti kotiček je treba narediti dostopen z avtomobilom, povsod je treba urediti selfi platforme in blagajne za pobiranje vstopnine, ki naj bo vsako leto višja. Zanje ni zakonov, zaščitenih območij in predpisov. Zanje ni nič sveto, obstaja le biznis. Kdaj je dovolj dovolj?

Več informacij pa v prispevku RTV Slovenija: https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174840288?s=mmc