DESTRUCTION IN THE PROTECTED TRNOVO GORGE ON SOČA

DESTRUCTION IN THE PROTECTED TRNOVO GORGE ON SOČA

Local sheriffs have been actively transforming the Soča Valley into Disneyland for several years, and their latest project has gone a step further. In the Trnovo gorge (between Trnovo and Kobarid), which is protected by Natura 2000 and at the same time declared a natural heritage and natural monument, illegal construction was recently undertaken. Despite the prohibition and disagreements by the Institute for Nature Protection of the Republic of Slovenia, they started (and almost finished) the works that reopened the abandoned road from Italian occupation and enabled access to the most remote pool of the Soča River by car. During the works stones, rocks and trees were barbarically pushed down […]

UNIČEVANJE ZAŠČITENE SOTESKE REKE SOČE

UNIČEVANJE ZAŠČITENE SOTESKE REKE SOČE

Lokalni šerifi dolino Soče že kar nekaj let zagnano spreminjajo v lunapark, njihov najnovejši projekt pa je šel še korak dlje. V trnovski soteski, ki je zaščitena z Naturo 2000 in je hkrati razglašena za naravno dediščino ter naravni spomenik, so se načrtno lotili črne gradnje. Navkljub prepovedim in nestrinjanju Zavoda za varstvo narave RS so pričeli (in že skoraj zaključili) z deli, ki so odkrila zapuščeno cesto in omogočila pristop do najbolj odročnega tolmuna reke Soče kar z avtom. Med deli so kamenje, skale in drevesa barbarsko porivali kar po klančini vse do Soče, kar lepo prikaže njihov odnos do narave te prelepe doline. Seveda se njihovi načrti tu […]