THE CONSTITUTIONAL COURT HAS HALTED THE IMPLEMENTATION OF CONTRAVERSIAL ARTICLES

THE CONSTITUTIONAL COURT HAS HALTED THE IMPLEMENTATION OF CONTRAVERSIAL ARTICLES

Today, the Constitutional Court of the Republic of Slovenia announced that it would give priority to deciding on the constitutionality of the towards nature catastrophic articles of the law, but until then it had delayed the implementation of articles od anti corona mega-laws concerning construction legislation and the participation of environmental NGOs. The Constitutional Court therefore froze the execution of the law until the final decision, as its execution could have difficult harmful consequences. In this case, the Constitutional Court “always weighs between the harmful consequences that would be caused by the implementation of a possibly unconstitutional regulation and between the harmful consequences that would arise if the constitutionally compliant […]

USTAVNO SODIŠČE ZADRŽALO IZVAJANJE SPORNIH ČLENOV PKP2

USTAVNO SODIŠČE ZADRŽALO IZVAJANJE SPORNIH ČLENOV PKP2

Danes je Ustavno sodišče RS sporočilo, da bo prednostno odločalo o ustavnosti za naravo katastrofalnih členov zakona, do takrat pa je zadržalo izvajanje sprememb v protikoronskih megazakonih, ki zadevajo gradbeno zakonodajo in sodelovanje okoljskih organizacij v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Ustavno sodišče je torej do končne odločitve zamrznilo izvršitev zakona, saj bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. V tem primeru ustavno sodišče “vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se morebiti ustavno skladne izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale.” Ustavno sodišče bo o ustavnosti členov zakona odločalo absolutno prednostno, kar pomeni, da […]