USTAVNO SODIŠČE ZADRŽALO IZVAJANJE SPORNIH ČLENOV PKP2

Danes je Ustavno sodišče RS sporočilo, da bo prednostno odločalo o ustavnosti za naravo katastrofalnih členov zakona, do takrat pa je zadržalo izvajanje sprememb v protikoronskih megazakonih, ki zadevajo gradbeno zakonodajo in sodelovanje okoljskih organizacij v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.

Ustavno sodišče je torej do končne odločitve zamrznilo izvršitev zakona, saj bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. V tem primeru ustavno sodišče “vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se morebiti ustavno skladne izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale.”

Ustavno sodišče bo o ustavnosti členov zakona odločalo absolutno prednostno, kar pomeni, da bi odločitev lahko sprejelo že julija ali septembra. Do takrat pa brez pravnomočnosti gradbenega dovoljenja buldožerji ne smejo rohneti po slovenski naravi.

To je velik korak na poti k ubranitvi slovenske narave in demokracije, zato čestitke vsem, ki ste v zadnjih mesecih kakorkoli pripomogli k temu.

Držimo pesti, da tudi pri sprejetju dokončne odločitve prevladata razum in modrost.

Več informacij pa iz objav v medijih:
https://www.delo.si/novice/okolje/ustavno-sodisce-je-zadrzalo-omejitve-za-nevladnike-330100.html
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174706486?s=mmc
https://www.vecer.com/ustavno-sodisce-je-potegnilo-zavoro-10196178
https://www.dnevnik.si/1042934171/slovenija/ustavno-sodisce-zadrzalo-izvrsevanje-dela-protikoronske-zakonodaje-na-podrocju-gradbenistva-