ENVIRONMENTAL DESTRUCTION IN TIMES OF CORONAVIRUS: A NEW STUDY

ENVIRONMENTAL DESTRUCTION IN TIMES OF CORONAVIRUS: A NEW STUDY

On October 12, the Czech NGO Arnika published the publication “Environmental destruction in times of coronavirus: a new study brings cases from Europe, the Caucasus, and Central Asia to light” The study highlights Slovenia as one of the worst countries in terms of attempts to enforce the deterioration of nature and environmental legislation. The publication highlights the Slovenian example on pages 34 and 35, our protest against the change of the ZON in front of the parliament on May 12th even made it to the cover. More info on publication Changing the law in favour of investors, sudden approval of controversial projects, unlawful construction of hydropower plants, illegal logging, or […]

UNIČEVANJE OKOLJA V ČASU KORONAVIRUSA: NOVA ŠTUDIJA

UNIČEVANJE OKOLJA V ČASU KORONAVIRUSA: NOVA ŠTUDIJA

Češka NVO Arnika je 12. oktobra objavila publikacijo “Uničevanje okolja v času koronavirusa: nova študija razkriva primere iz Evrope, Kavkaza in Srednje Azije.”  Študija izpostavlja Slovenijo, kot eno najslabših držav glede poskusov uveljavitve poslabšanja naravo- in okoljevarstvene zakonodaje. Publikacija slovenski primer izpostavlja na straneh 34 in 35, protest zoper spremembo ZON pred parlametnom 12.5. pa se je znašel tudi na naslovnici. Več informacij o publikaciji Spreminjanje zakonov v korist vlagateljev, nenadna odobritev spornih projektov, nezakonita gradnja hidroelektrarn, nezakonita sečnja ali preganjanje aktivistov. To je nekaj primerov pospešenega spodkopavanja človekovih pravic in uničevanja okolja med zapiranjem, ki ga je povzročila globalna pandemija COVID-19. Češka nevladna organizacija Arnika in njeni partnerji iz regije so […]