ENVIRONMENTAL DESTRUCTION IN TIMES OF CORONAVIRUS: A NEW STUDY

ENVIRONMENTAL DESTRUCTION IN TIMES OF CORONAVIRUS: A NEW STUDY

On October 12, the Czech NGO Arnika published the publication “Environmental destruction in times of coronavirus: a new study brings cases from Europe, the Caucasus, and Central Asia to light” The study highlights Slovenia as one of the worst countries in terms of attempts to enforce the deterioration of nature and environmental legislation. The publication highlights the Slovenian example on pages 34 and 35, our protest against the change of the ZON in front of the parliament on May 12th even made it to the cover. More info on publication Changing the law in favour of investors, sudden approval of controversial projects, unlawful construction of hydropower plants, illegal logging, or […]

UNIČEVANJE OKOLJA V ČASU KORONAVIRUSA: NOVA ŠTUDIJA

UNIČEVANJE OKOLJA V ČASU KORONAVIRUSA: NOVA ŠTUDIJA

Češka NVO Arnika je 12. oktobra objavila publikacijo “Uničevanje okolja v času koronavirusa: nova študija razkriva primere iz Evrope, Kavkaza in Srednje Azije.”  Študija izpostavlja Slovenijo, kot eno najslabših držav glede poskusov uveljavitve poslabšanja naravo- in okoljevarstvene zakonodaje. Publikacija slovenski primer izpostavlja na straneh 34 in 35, protest zoper spremembo ZON pred parlametnom 12.5. pa se je znašel tudi na naslovnici. Več informacij o publikaciji Spreminjanje zakonov v korist vlagateljev, nenadna odobritev spornih projektov, nezakonita gradnja hidroelektrarn, nezakonita sečnja ali preganjanje aktivistov. To je nekaj primerov pospešenega spodkopavanja človekovih pravic in uničevanja okolja med zapiranjem, ki ga je povzročila globalna pandemija COVID-19. Češka nevladna organizacija Arnika in njeni partnerji iz regije so […]

PETICIJA PROTI POSTAVITVI HE NA SREDNJI SAVI

PETICIJA PROTI POSTAVITVI HE NA SREDNJI SAVI

V odziv na Vizjakovo rovarjenje ter podpis koncesijske pogodbe za HE na Srednji Savi je iniciativa Za Savo prevzela pobudo in sprožila peticijo Proti postavitvi HE na Srednji Savi. Pokažimo, koliko nas je za veliki kanjon Save, sulca, trajnost, pitno vodo in zdravo pamet! KAJ JE CILJ PETICIJE? – Ustaviti vse aktivnosti v zvezi s postavitvijo hidroelektrarn na srednji Savi. – Pridobiti pravice – kot državljani, občani in krajani – do sodelovanja in soodločanja pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor. – Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kakovost našega bivanja, vključno s pitno vodo POVEZAVA DO PETICIJE TULE.

VIZJAK PODPISAL KONCESIJSKO POGODBO ZA HE NA SREDNJI SAVI

VIZJAK PODPISAL KONCESIJSKO POGODBO ZA HE NA SREDNJI SAVI

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v petek 2.10.2020 v Trbovljah podpisal koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola ter sporazum z lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja koncesijske pogodbe. Več info TUKAJ. Župani, kot predstavniki lokalnega prebivalstva, so mu seveda v gonji za dobički in uničevanjem tistega malo narave, kar je je v Sloveniji še ostalo, pohlevno sledili. Ljubitelji zdrave pameti in Save so gospodom v oblekah pripravili sprejem, ki jim je vsaj malo pihnil na pokvarjeno vest in sporočili: “Vsiljevanje hidroelektrarn je še en sprevržen poskus zagona »gospodarstva«, ki naj bi ga bili primorani reševati […]