ANALIZA VZORCEV VODE REKE SAVE V ZGORNJEM TOKU

ANALIZA VZORCEV VODE REKE SAVE V ZGORNJEM TOKU

Par mesecev pred našim vzorčenjem Save za potrebe analize okoljske DNK v sklopu BRT 5, je Maja Milovanović za potrebe diplomske naloge Milovanović M. Diplomsko delo: Analiza vzorcev vode reke Save v zgornjem toku na izbranih mestih. Strahinj: BC Naklo, 2022 prav tako vzorčila savsko vodo, le da za namen ugotavljanja kemijskega in mikrobiološkega stanja naše najdaljše reke. Dognanja njene študije so zbrana v sestavku na spodnji povezavi. Rezultati analiz so vzpodbudni, je pa res, da bi bilo stanje najbrž hudo drugačno, če bi Maja Savo vzorčila letošnjega avgusta. Takrat je bila višina vodostaja primerno nizka, da bi razkrila vse prikrite onesnaževalce, ki so se med njenim spomladanskim vzorčenjem, uspeli […]