ZNANI SO REZULTATI ANALIZE VZORCEV VODE IZ SOČE

Rezultati analiz vzorcev vode iz Soče, ki smo jih odvzeli 21.4.2022, na dan izlitja iz tovarne TKK, na srečo ne kažejo pretirano povišanih prisotnosti toksinov ali pretiranih sprememb v organskih in anorganskih parametrih vode. Razlogov za to je lahko več; prvi je ta, da razlita snov res ni bila okolju zelo nevarna, drugi pa ta, da smo vzorce odvzeli prepozno ali predaleč po toku navzdol od mesta izliva. Seveda držimo pesti, da je šlo za snov, ki ne bo imela večjih negativnih vplivov na živelj reke Soče in na zdravje ljudi, ki Sočo uporabljajo za rekreacijo ter pitje. Glede podatkov o bioakumulaciji izlite snovi v ribah in varnosti rib za prehrano pričakujemo, da se bo o tem izjasnila za to pristojna Ribiška družina Tolmin.

Ob vsem omenjenem je bila tokrat sreča na strani Soče tudi v tem, da je bil povprečni dnevni pretok na merilni postaji Kobarid na dan izlitja 21.4. okoli 16 kubičnih metrov na sekundo, v naslednjih dneh pa so nalivi pretok močno povečali (vrhunec je bil 24.4. ob 23:00, ko je Soča dosegla pretok 89 m3/s), kar je snov še dodatno razredčilo in jo prestavilo v akumulacijo HE Podselo. Čeprav zaenkrat večjega pogina rib ni bilo zaznati, se negativne posledice izlitja lahko pokažejo v prihodnjih tednih in mesecih, ko bi se morebiten pogin larvalnih stadijev žuželk lahko odrazil v manjši prirasti ali celo poginih rib.

S tem problem izlitja seveda ni rešen. Izlitje desetih ton snovi se je zgodilo, ne glede na to ali je šlo za bolj ali manj nevarno snov. Na mestu so sledeča vprašanja, ki se tičejo tako vodstva podjetja TKK d.o.o. kot županov vseh treh občin zgornjega Posočja; Bovec, Kobarid in Tolmin:

 • Kako je mogoče, da visoko rizična kemična tovarna pridobi vsa dovoljenja za obratovanje v tako krhkem rečnem ekosistemu?
 • Kdo je sprožil intervencijo; na podlagi katerega klica so bili aktivirani gasilci? Je bil to anonimni klic človeka, ki je opazil Sočo v penah ali je izlitje javil vodja izmene v tovarni TKK?
 • Iz katerega vira je bila plačana intervencija?
 • Kako je mogoče, da so lovilni bazeni v tovarni TKK po dimenziji manjši od rezervoarjev nad njimi?
 • Kako je mogoče, da odprt ventil na dnu rezervoarja (človeška napaka) rezultira v tem, da 10 ton snovi odteče direktno v reko Sočo?
 • Kako je mogoče, da inšpekcijske službe pri prejšnjih nadzorih niso zaznale nepravilnosti v varnostnih sistemih tovarne TKK in temu primerno odreagirale?
 • Kako je mogoče, da župana občin Bovec in Kobarid v 10 dneh po izlitju nista dala javne izjave glede izlitja snovi iz tovarne TKK?
 • Kako je mogoče, da Javni zavod za turizem Dolina Soče še ni dal javne izjave glede izlitja snovi iz tovarne TKK?
 • Kdo in kako bo odgovarjal za izlitje snovi iz tovarne TKK?
 • Kakšne ukrepe in kazni bo tovarni TKK naložila pristojna inšpekcija?
 • Kakšne ukrepe bodo od direktorja TKK zahtevale občine Bovec, Kobarid in Tolmin?
 • Zakaj direktor TKK ni javno povedal, da varnostni list domnevno razlite snovi Bulident WR 750 ne navaja podatkov o posameznih spojinah v njej, češ da so poslovna skrivnost? Za to snov praktično ni nobenih podatkov, ne o škodljivosti za okolje, ne o toksičnosti, ne o kancerogenosti, ne o teratogenosti. Direktorjeva izjava za javnost je bila, da gre za nenevarno snov, kar je zavajanje.
 • Kaj bi se zgodilo, če bi se izlila izjemno nevarna snov? Ali obstaja načrt intervencije? Kdo bi kril izgube v turizmu? Kdo bi krill stroške intervencije? Od kod bi ljudje, ki so odvisni od vodonosnika iz Soče dobili pitno vodo?

Javno pozivamo župane občin Bovec, Kobarid in Tolmin, da podajo javno izjavo o izlitju in kako vidijo situacijo. Javnost bi rada izvedela, če so v njihovem načrtu kakšni ukrepi zoper podjetje TKK d.o.o. in kakšni bodo nadaljni koraki pri morebitnem snovanju bolj dodelanega načrta intervencije ob morebitnem ponovnem izlivu. Prav tako javno pozivamo direktorja podjetja TKK, da predstavi analizo dogajanja na dan 21.4.2022 in odgovori na zgornja vprašanja.

Žalosti in jezi nas, da za to pristojni zaenkrat niso naredili popolnoma ničesar, kar bi pripomoglo pri iskanju vzroka te napake, ki bi lahko povzročila pravo ekološko in ekonomsko katastrofo, niti niso javno komentirali (kaj šele obsodili) izlitja. Kot kaže je dolina Soče zares divji zahod, kjer zadeve vodi peščica dobro povezanih posameznikov, ki si krijejo hrbet ne glede na to, kaj je v igri. Reka Soča je le ena. Ni le gos, ki venomer nese zlata jajca in vsem nudi vir zaslužka, je tudi dom mnogim živalim in rastlinam, ponos Slovenije, vir pitne vode za mnoge prebivalce doline in, kot kaže le redkim, tudi sveti kraj, za katerega se je vredno postaviti.

REZULTATI ANALIZ SO V CELOTNI DOSTOPNI TULE:
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1004-17-38979-22-40036-K
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1004-17-38979-22-40020-K
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1004-17-38979-22-40013-K