DOKUMENTARNI FILM ZGODBA SAVE PREMIERNO NA TV SLO 1

DOKUMENTARNI FILM ZGODBA SAVE PREMIERNO NA TV SLO 1

Danes, v nedeljo 18.2.2024 ob 22:15 bo naš celovečerni dokumentarni film doživel televizijsko premiero na programu TV SLO 1. V časih, ko je usoda te naše najdaljše reke na tnalu politike in hidroenergetikov je prav, da jo spozna čim širši krog ljudi. Izrezuje kanjone, prinaša rodovitno prst, ustvarja brzice, gnezdišča in globoke tolmune. Ljudje pijejo njeno vodo, je navdih za pesmi in prepire ter vir energije. Iz osrčja Julijskih Alp teče skozi štiri države in številne pokrajine, vse do Beograda, kjer se izliva v Donavo. Imenuje se Sava in je domača reka večini ekipe za in pred kamerami tega filma. Kljub temu, da živijo poleg nje, mnogi nikoli ne izkoristijo […]

KOMEDIJA ALI ŽALOSTNA REALNOST?

KOMEDIJA ALI ŽALOSTNA REALNOST?

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo kljub kopici jasnih negativnih mnenj strokovnih inštitucij še vedno ni izdalo odločbe, s katero bi poseg gradnje HE na srednji Savi zavrnilo. Je ob vseh vpletenih, ki imajo s prsti v medu zvrhan koš pozitivnih izkušenj kaj takega sploh mogoče?   Kaj se kuha v ozadju? Smo spet priča izvajanju pritiskov na mnenjedajalce? Ne pozabite, minister za okolje, energijo in prostor in trenutno glavni odločevalec v zadevi je Bojan Kumer, veliki promotor hidroelektrarn ter bivši kolega Goloba iz GEN-I. Se kuha nova politična afera in zakaj so opozicijske stranke tiho?

OKOLJSKO POROČILO O HE NA SREDNJI SAVI ZAVRNJENO!

OKOLJSKO POROČILO O HE NA SREDNJI SAVI ZAVRNJENO!

Od jeseni 2021 je v teku postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt za hidroelektrarno (HE) Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi. Od nevladnih organizacij v postopku sodelujejo DPRS, Eko krog in PIC. Okoljsko poročilo za omenjene tri hidroelektrarne je pripravilo podjetje Aquarius d.o.o. DPRS, Eko krog in PIC so kot stranke v postopku v roku oddali svoje mnenja glede (ne)ustreznosti okoljskega poročila za Državno prostorsko načrtovanje za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol. Svoja stališča so 14.12.2023 predstavili tudi na novinarski konferenci. Mnenja na okoljsko poročilo so podali tudi državni nosilci urejanja prostora oziroma mnenjedajalci – pristojna ministrstva in javni zavodi. Ministrstvo za […]