ANOTHER DELIVERY OF PLASTIC TO EDI RAMA

ANOTHER DELIVERY OF PLASTIC TO EDI RAMA

Eight years after our first Balkan Rivers Tour the same concept managed to bring people to Tirana again. More than 1.500 people from 37 villages signed the pipe petition as it toured through the Sushica Valley! It is great to see the charge is still strong and that the locals are still super determined, but it’s at the same time sad to realize governments and developers see no problem or obstacle in harming now National Park on Vjosa and tributaries. “The construction on site must stop immediately. This project will destroy a whole valley by leaving the people, livestock, and land without water. We will not allow this to happen, […]

MINISTER ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR PRIZNAL, DA SO ŠLI POSEGI V VODOTOKE PREKO MEJE

MINISTER ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR PRIZNAL, DA SO ŠLI POSEGI V VODOTOKE PREKO MEJE

Vsi, ki ste prispevali vnose v naš zbirnik posegov v vodotoke – vaše delo ni bilo zaman! Včeraj se je odvila 20. redna seja Državnega zbora, na kateri je Dr. Tatjana Greif zastavila poslansko vprašanje ministru za naravne vire in prostor g. Jožetu Novaku. Na spodnjem posnetku med 20:00 in 32:00 lahko prisluhnete odgovoru ministra. https://365.rtvslo.si/arhiv/redne-seje-drzavnega-zbora/175047160 V njem se minister posuje s pepelom in med drugim prizna, da so interventni sanacijski ukrepi na vodotokih zaključeni in da bodo od zdaj naprej (zdaj se šele zares začne!) vodotoke urejali z na naravi temlječimi rešitvami, saj je šlo do zdaj pogosto »preko meje«. Pove tudi, da ima s seboj nekaj opozoril in […]

100 VNOSOV V ZBIRNIK POSEGOV V VODOTOKE – IZJAVA ZA JAVNOST

100 VNOSOV V ZBIRNIK POSEGOV V VODOTOKE – IZJAVA ZA JAVNOST

Lanske visoke vode, ki so zaradi neprimerno umeščene infrastrukture in dolgoletnega napačnega upravljanja z vodami povzročile katastrofalne poplave, so sprožile val zakonskih sprememb in novitet, ki trenutno na vodotokih povzročajo pravi divji zahod. Slabo načrtovani posegi, odsotnost medresorskega usklajevanja in celovitega pristopa, uporaba pol stoletja starih in preverjeno neučinkovitih gradbenih praks, ter zavezanost rok naravovarstvenih služb botrujejo k najbrž največjemu sistematičnemu uničevanju rek v Sloveniji doslej. Na žalost vse omenjeno ne bo prineslo večje poplavne zaščite, prej nasprotno, bo pa porabilo nepredstavljivo velike količine javnega denarja za to, da se uniči kar je Sloveniji in Slovencem v ponos in velik ekonomski doprinos, mnogim ranljivim rastlinskim in živalskim vrstam pa predstavlja […]