DOKUMENTARNI FILM ZGODBA SAVE PREMIERNO NA TV SLO 1

DOKUMENTARNI FILM ZGODBA SAVE PREMIERNO NA TV SLO 1

Danes, v nedeljo 18.2.2024 ob 22:15 bo naš celovečerni dokumentarni film doživel televizijsko premiero na programu TV SLO 1. V časih, ko je usoda te naše najdaljše reke na tnalu politike in hidroenergetikov je prav, da jo spozna čim širši krog ljudi. Izrezuje kanjone, prinaša rodovitno prst, ustvarja brzice, gnezdišča in globoke tolmune. Ljudje pijejo njeno vodo, je navdih za pesmi in prepire ter vir energije. Iz osrčja Julijskih Alp teče skozi štiri države in številne pokrajine, vse do Beograda, kjer se izliva v Donavo. Imenuje se Sava in je domača reka večini ekipe za in pred kamerami tega filma. Kljub temu, da živijo poleg nje, mnogi nikoli ne izkoristijo […]

KOMEDIJA ALI ŽALOSTNA REALNOST?

KOMEDIJA ALI ŽALOSTNA REALNOST?

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo kljub kopici jasnih negativnih mnenj strokovnih inštitucij še vedno ni izdalo odločbe, s katero bi poseg gradnje HE na srednji Savi zavrnilo. Je ob vseh vpletenih, ki imajo s prsti v medu zvrhan koš pozitivnih izkušenj kaj takega sploh mogoče?   Kaj se kuha v ozadju? Smo spet priča izvajanju pritiskov na mnenjedajalce? Ne pozabite, minister za okolje, energijo in prostor in trenutno glavni odločevalec v zadevi je Bojan Kumer, veliki promotor hidroelektrarn ter bivši kolega Goloba iz GEN-I. Se kuha nova politična afera in zakaj so opozicijske stranke tiho?

OKOLJSKO POROČILO O HE NA SREDNJI SAVI ZAVRNJENO!

OKOLJSKO POROČILO O HE NA SREDNJI SAVI ZAVRNJENO!

Od jeseni 2021 je v teku postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt za hidroelektrarno (HE) Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi. Od nevladnih organizacij v postopku sodelujejo DPRS, Eko krog in PIC. Okoljsko poročilo za omenjene tri hidroelektrarne je pripravilo podjetje Aquarius d.o.o. DPRS, Eko krog in PIC so kot stranke v postopku v roku oddali svoje mnenja glede (ne)ustreznosti okoljskega poročila za Državno prostorsko načrtovanje za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol. Svoja stališča so 14.12.2023 predstavili tudi na novinarski konferenci. Mnenja na okoljsko poročilo so podali tudi državni nosilci urejanja prostora oziroma mnenjedajalci – pristojna ministrstva in javni zavodi. Ministrstvo za […]

FINDINGS OF BIRD CENSUS OF THE SAVA RIVER PUBLISHED IN DIPLOMA

FINDINGS OF BIRD CENSUS OF THE SAVA RIVER PUBLISHED IN DIPLOMA

Whitewater kayaker and ornithology expert, Bor Mihelič, who was a part of the BRT5 crew for the entire descent of the Sava River, performed a bird census in the nesting season of the entire 258 km of Sava River in Slovenia that we paddled – the first continuous survery of this kind. His data and findings were a base for diploma thesis Celosten popis gnezdilk reke Save s pomočjo kajaka (Comprehensive inventory of nesting birds of the Sava River with the help of a kayak), which he successfully defendend on December 22nd 2023 at BCN – Biotehniški center Naklo. Survey findings and results now provide a base of data, that […]

REZULTATI POPISA PTIC NA SAVI PREDSTAVLJENI V DIPLOMI

REZULTATI POPISA PTIC NA SAVI PREDSTAVLJENI V DIPLOMI

Kajakaš na divjih vodah in strokovnjak za ornitologijo Bor Mihelič, ki je bil del posadke Balkan Rivers Tour 5 pri spustu po reki Savi, je med veslanjem vseh 258 km reke Save v Sloveniji opravil popis vodnih vrst ptic v gnezditveni sezoni. To je prvi tovrstni popis na reki Savi. Zbrani podatki so bili podlaga za diplomsko nalogo Celosten popis gnezdilk reke Save s pomočjo kajaka, ki jo je uspešno zagovarjal 22. decembra 2023 na BCN – Biotehniškem centru Naklo. Ugotovitve in rezultati raziskave zdaj zagotavljajo bazo, ki jo lahko ornitologi primerjajo s prihodnjimi raziskavami te vrste, kar lahko lokalnim naravovarstvenim skupinam dolgoročno služi za nadaljnjo zaščito odsekov Save. Povzetek […]

OUR FILM OFFICIALLY SELECTED TO F3T FILM FESTIVAL

OUR FILM OFFICIALLY SELECTED TO F3T FILM FESTIVAL

This is big! Our short film Rods, Rolls & Reality on the Soča was officially selected for the 2024 program of Fly Fishing Film Tour. Film had it’s world festival premiere on January 20th in Bozeman, Montana, USA. It will now tour North America and Europe with more than 300 festvial stops in 14 countries. You can check the tour stops and find one that suits you best HERE.

BRD V LETU 2023

BRD V LETU 2023

Visoka voda, sodni proces, kolesarska steza, podvodno pripovedovanje zgodb, sanjarjenje o odstranitvi jezu in proslavljanje rešitve Vjose. Ob koncu leta je čas za inventuro. Naša gre takole: V letu 2023 smo v ospredju naših prizadevanj ohranili slovensko Savo, saj ji kar naprej pretijo novi projekti, ki bi to izjemno reko dokončno uničili. Leto se je začelo izjemno obetavno, saj je Društvo za preučevanje rib Slovenije na Upravno sodišče pravočasno vložilo prevod študije, za katero smo v lanskem decembru ekspresno zbrali sredstva za prevod. Na svetovni dan voda, 22. marca, je sledila glavna ustna obravnava v zadevi HE Mokrice, dva meseca kasneje pa je postalo uradno, da je sodišče ugodilo tožbi […]

BRD IN YEAR 2023

BRD IN YEAR 2023

High water, court case, destructive bike paths, underwater story telling, dreaming of dam removal and celebrating the Vjosa. At the end of the year, it’s time to take stock. Ours goes like this: In 2023, we kept the Sava River in Slovenia at the forefront of our efforts, as it is constantly threatened by new projects that would destroy this exceptional river once and for all. The year began with an urgent and yet promising start, when we collected funds for the translation of a report which proved that HPP Mokrice – and the other planned hydroelectric power plants on the Sava – are neither sensible nor necessary in terms […]

PART 3: RODS, ROLLS & REALITY ON THE SOČA

PART 3: RODS, ROLLS & REALITY ON THE SOČA

Part 3 of our new short video series is its final part. Sometimes, passing on secrets and hard-earned knowledge results in instant success. This was that ‘sometime’ and it provided great challenge, fun, stories, dinner and realizations. Made possible by NRS and the Soča River. Produced by: Leeway Collective Filmed and edited by Rožle Bregar, script by Rok Rozman Featured: Carmen Kuntz, Bor Mihelič, Branko Djoković, Rok Rozman

PART 2: RODS, ROLLS & REALITY ON THE SOČA

PART 2: RODS, ROLLS & REALITY ON THE SOČA

Part 2 of our new short video series is out! When theory meets reality – this is where laughter is produced. But like with everything in life, practice is the key to overcoming all initial obstacles. Made possible by NRS and the Soča River. Produced by: Leeway Collective Filmed and edited by Rožle Bregar, script by Rok Rozman Featured: Carmen Kuntz, Bor Mihelič, Branko Djoković, Rok Rozman