SODIŠČE V ZADEVI HE MOKRICE ODLOČILO V PRID SAVI IN DPRS

SODIŠČE V ZADEVI HE MOKRICE ODLOČILO V PRID SAVI IN DPRS

Upravno sodišče je v tožbi Društva za preučevanje rib Slovenije zaradi vladne odločbe o prevladi javne koristi proizvodnje elektrike nad javno koristjo ohranjanja narave pri izdaji gradbenega dovoljenja za HE Mokrice odločilo v prid pritožnikom ali po domače – HE Mokrice so zopet padle na sodišču in če bo vse prav to pomeni konec 8-letne sodne bitke za Savo pri Mokricah, ki je bila polna podlih potez iz strani različnih vlad in investitorja. Informacija ni uradna, saj tožeča stranka društvo DPRS še ni prejelo pošte z obvestilom o izreku sodbe, a se je minister za naravne vire in prostor že v sredo v pogovoru za časopis Večer zarekel glede informacije […]

KOLESARSKA POT BLED – BOHINJ POGREB OBALE SAVE BOHINJKE

KOLESARSKA POT BLED – BOHINJ POGREB OBALE SAVE BOHINJKE

Še en učbeniški primer tega, kako sta trajnostni turizem in zeleni prehod zelena le po barvi denarja. Med Bledom in Bohinjem naša zelena država gradi 17 (po internih podatkih pa 22,5) milijonov evrov vreden projekt kolesarske poti. To seveda ne bo pot, ampak prava asfaltirana cesta, polna glomaznih škarp in nasipov, del nje pa bo celo na podpornih stebrih nad Savo Bohinjko. Zadnji ohranjeni del obale te reke je s tem uničen. Divjadi je onemogočen ali zelo oviran dostop do vode, domačinom so odvzeti zadnji skriti ‘placi’, obrečni živelj pa se lahko poslovi od miru, prav tako kot so se bili kmetje primorani posloviti od svoje zemlje, ki so jo […]

DANES GLAVNA OBRAVNAVA SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

DANES GLAVNA OBRAVNAVA SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

Pravkar se je pričela glavna obravnava Upravnega sodišča v zadevi HE Mokrice. V rokah sodnice ni le spoštovanje pravnega reda, mednarodnih določb in zakonodaje, ki ščiti redke ekosisteme, v njenih rokah je predvsem usoda spodnje Save in Krke. Želimo si, da sprejme pravilno odločitev, ki bo za vedno presekala ta gordijski vozel, ki se pentlja že 8 let. Uradni rezultati ustne obravnave oz. razsodbe bodo najbrž znani čez 14 dni. Držite pesti in ostanite na vezi!

1 DAN DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

1 DAN DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

Jutri je Svetovni dan voda in datum glavne obravnave Upravnega sodišča v zadevi HE Mokrice. INFO: Pričakujemo, da se bo Upravno sodišče zmoglo upreti pritiskom investitorjev in bo odločalo v skladu z zakonodajo in strokovnimi dejstvi. Če bo temu tako, bo odločilo proti gradnji HE Mokrice ter tako prispevalo k uresničevanju nacionalnih zavez za doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda za dobro vseh nas, saj je voda naša strateška surovina, ki jo je treba varovati in ne uničevati. Ne gre zanemariti, da so slovenski volivci leta 2021 s skoraj 87 % (skoraj 674.000 glasov) večino glasovali za varovanje voda in proti škodljivim posegom v obalna in priobalna zemljišča. […]

2 DNEVA DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

2 DNEVA DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

Do srede, ko bo Upravno sodišče odločalo o zadevi HE Mokrice, nas ločita le še dva dneva. INFO: Odločba, na katero je Društvo za preučevanje rib Slovenije vložilo tožbo in je predmet obravnave, je bila izdana medtem, ko vlada Janeza Janše ni več opravljala rednih postopkov, kar je protipravno. A vlade Roberta Goloba, glavnega energetika doline Šentflorjanske to ne moti, še bolj kot pred njim Andrej Vizjak se je namreč zapodil v projekt, ki ima potencial prinesti mnogo pozitivnih učinkov obema političnima spektroma, ki jima je skupna ljubezen do energetike in velikih investicij.

3 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

3 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

Le še trije dnevi nas ločijo od dneva D! INFO: Sava je skoraj 1.000 kilometrov dolga reka, ki teče od Bohinja in Podkorena prek Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije vse do Beograda, kjer se izlije v Donavo. Zanimivo ima jezove le v Sloveniji. Na naših skupno 250 kilometrih reke jih je kar 16; HE Mokrice bi postale 17., če se uresničijo načrti za verigo hidroelektrarn na srednji Savi pa bo skupno število jezov na tej mistični reki kar 29. No, od meje s Hrvaško vse do Donave 750 kilometrov teče prosta… Predlagane HE Mokrice bi s poplavitvijo izjemno pomembnih brzic pri Mostecu in prekinitvijo povezave s Krko uničila […]

4 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

4 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

O Savi pri Mokricah se bo na Upravnem sodišču odločalo že čez 4 dni. INFO: Smernice EU predvidevajo obnovo 25.000 km vodotokov, vlada Republike Slovenije pa bi jih rada še dodatno uničevala. Ob tem je vredno omeniti, da je znotraj dokumentov EU, ki so obvezujoči za države članice, v pripravi Zakon o obnovi habitatov. Po domače – če dovolijo izgradnjo HE Mokrice bomo davkoplačevalci najprej plačali za gradnjo le-te, zatem bomo najbrž pokrili kazen za kršenje zakonodaje, kasneje pa bomo prispevali še kak milijonček za obnovo nekaj sto metrov ‘ohranjenih’ habitatov med jezovi. Zanemarljivo pa ni niti dejstvo, da je v odločbi vlade zapisano, da bo v primeru dovoljene izgradnje […]

5 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

5 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

Še 5 dni do trenutka odločitve za Savo med Brežicami in Mokricami. INFO: Zagovorniki gradnje HE Mokrice vztrajno trdijo, da bo le-ta doprinesla k protipoplavni zaščiti območja med Brežicami in Mokricami. Sicer, glede na videno v primeru poplav na Dravi, maloverjetno, ampak teoretično mogoče. Toda protipoplavno zaščito se lahko uredi tudi na sonaraven način, ki je precej bolj učinkovit in precej bolj poceni, saj ne potrebuje jezovne zgradbe. Jez hidroelektrarne je zgrajen z namenom proizvajanja električne energije, ta pa je izjemno dober posel. Floskule, da jezove hidroelektrarn gradijo z namenom poplavne zaščite tako odpadejo, saj je to nekako tako, kot bi rekli, da bomo goloseke gozdov izvajali zato, da bo […]

6 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

6 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

Čez 6 dni bo Upravno sodišče na glavni obravnavi zavzelo stališče glede možnosti gradnje sporne HE Mokrice na spodnji Savi. INFO: Po strokovni in zakoniti poti HE Mokrice ni možno graditi saj bi poslabšala ekološko stanje površinskih in podzemnih voda, kar je v nasprotju z Vodno direktivo. Poleg tega velja opomniti na to, da smo priča vse bolj pogostim hidrološkim sušam. Te povzročijo izjemno nizke pretoke rek, ki se zaradi tega bolj segrevajo. V primeru akumulacij, kakršna je akumulacija HE Brežice (izjemno plitva in na obrežju nima nikakršnega rastja, ki bi s svojo senco lahko vsaj malo omililo pregrevanje vode) se je še posebej očitno lani to odrazilo v rekordno […]

7 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

7 DNI DO GLAVNE OBRAVNAVE SODIŠČA V ZADEVI HE MOKRICE

Pričenjamo z odštevanjem dni do glavne (ustne) obravnave Upravnega sodišča v zadevi HE Mokrice. Obravnava se bo zgodila na zanjo najprimernejši dan v letu – Svetovni dan voda, 22. marca. Le še 7 dni nas torej loči od trenutka, ko bo sodišče odločalo o usodi Save in Krke. Da bo zadeva bolj jasna, spodaj navajamo vse stranke v postopku: Tožeča stranka: DRUŠTVO ZA PREUČEVANJE RIB SLOVENIJE Tožena stranka: REPUBLIKA SLOVENIJA Prizadete osebe s položajem stranke z interesom: 1) Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o 2) INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o 3) ELES d.o.o